​​פרס סגן הנשיא והמנכ"ל לפרויקטים מצטיינים לשנים תש"ף-​תשפ"א​

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רואה חשיבות רב​ה בעידוד החדשנות, שיפור השירות, היזמות וההצטיינות בעבודה. 

מטרת פרס "פרויקט מצטיין" היא לתת ביטוי של הוקרה לחברי הסגל המנהלי והטכני אשר הצטיינו בביצוע פרויקט או תהליך עבודה מסוים, לצד עבודתם השוטפת או פרויקט משמעותי במסגרת תפקידם. הדגש הוא על פרויקטים ייחודיים ו/או חדשניים, אשר פותחו ויושמו בהצלחה, עד סוף חודש ספטמבר 2021, והינם בעלי תרומה משמעותית לאוניברסיטה, לעובדיה וללקוחותיה. 

לשלושה עד חמישה פרויקטים מצטיינים, שיבחרו מבין הפרויקטים שיוגשו לוועדת הבחירה, יוענק פרס כספי שיחולק בין השותפים לפרויקט


קריטריונים לבחירת "פרויקט מצטיין": 

הוועדה שבוחרת את הפרויקטים המצטיינים תתחשב בקריטריונים הבאים:

  • » פרויקט שהסתיים ויושם לפחות עד המועד שנקבע בקול הקורא.
    » פרויקט בעל תרומה ייחודית לאוניברסיטה או בעל משמעות.
    » פרויקט אשר הביא לשינוי משמעותי ו/או קידום משמעותי בתהליכי עבודה/ חיסכון בעלויות, ביחידה/אוניברסיטה.
    » ​פרויקט אשר ניכרת מקוריות, חדשנות ויצירתיות בביצועו וביישומו.

לתקנון המלא »​

בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לענת לצר, רכזת הדרכה ופיתוח ארגוני, אגף משאבי אנוש בטלפון – 72694
​או במייל alazer@bgu.ac.il.

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 10/10/2021/

לטופס ההמלצה על פרויקט מ​צ​טיין »

​(דרך Google Chrome בלבד)​פרויקטים מצטיינים תשע"ח

פרויקטים מצטיינים תשע"ו

פרויקטים מצטיינים תשע"ד

פרויקטים מצטיינים תשע"ב

פרויקטים מצטיינים תשע"א

פרויקטים מצטיינים תש"ע

פרויקטים מצטיינים תשס"ט

פרויקטים מצטיינים תשס"ח