​​​​​​​המחלקה מטפלת בכל היבטי משאבי אנוש של הסגל האקדמי.

המחלקה נותנת לך שירות מקליטתך ועד לפרישתך בכל תחומי משאבי אנוש כגון:
הוצאת מינוי באוניברסיטה, בחינת זכויותיך הצבורות במהלך השנים , שכר ותוספות שונות, שבתון, קרנות השתלמות, רציפות זכויות בין המוסדות להשכלה גבוהה ומיצוי הזכויות בעת הפרישה.

הקשר האישי הוא מאבני היסוד של השירות במחלקה.

אנו שואפים לתת לך שירות איכותי ויעיל ונשמח לכל הצעת שיפור שתועלה.


מבנה המחלקה: 


א. מדור סגל אקדמי בכיר

ב. מדור סגל אקדמי זוטר

צוות המחלקה

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
טלפון
  
דוא"ל
  
יפעת בננייפעת בננימנהלת מחלקת סגל אקדמי 6472619bananii@bgu.ac.il
סימה אוקניןסימה אוקניןרכזת המחלקה6461305 avaknin@bgu.ac.il