​​ℹ​​​ לוח החופשות מתעדכן לקראת תחילת שנה קלנדרית (חודש ינואר), בהתאם לפרסום של נציבות שירות המדינה.​


צום עשרה ב​טבתיום ג, י' בטבת
7/1/2020
בחירה
יום האישה הבינלאומי​
יום א', י"ב באדר
8/3/2020
בחירה
פוריםיום ג, י"ד באדר
10/3/2020
פגרה
פסח​

ימים ד - ד, י"ד - כ"א בניסן
8-15/4/2020
פגרה
* עובדים במשרה מלאה יחויבו ב- 12 שעות חופשה
* עובדים במשרה חלקית יחויבו בחלק יחסי של שעות חופשה, בהתאם להיקף משרתם
חג המימונהיום ה, כ"ב בניסן
16/4/2020
בחירה
יום הזכרון לשואה ולגבורהיום ג, כ"ז בניסן
21/4/2020
בחירה
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור (ערב יום העצמאות).יום ג, ד' באייר
28/4/2020
עובדים עד 13:00, או יום בחירה
יום העצמאותיום ד, ה' באייר
29/4/2020
פגרה
חג הפועליםיום ו, ז' באייר
1/5/2020
בחירה (יום שישי)
ל"ג בעומריום ג, י"ח באייר
12/5/2020
בחירה
יום ירושליםיום ו, כ"ח באייר
22/5/2020
בחירה (יום שישי)
ערב שבועותיום ה, ה' בסיוון
28/5/2020
פגרה
*קמפוס אילת: עובדים עד 13:00 או יום בחירה
חג שבועותיום ו, ו' בסיוון
29/5/2020
פגרה (יום שישי)
יום פטירת הרצליום א, כ' בתמוז
12/7/2020
בחירה
צום תשעה באביום ה, ט' באב
30/7/2020
פגרה
פגרת קיץ - בוטלה!

פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוךיום ג, י"ב באלול
1/9/2020
בחירה
ראש השנהימים ו-א, כ"ט באלול - ב' בתשרי
18-20/9/2020
פגרה
יום הכיפוריםימים א-ב, ט'-י' בתשרי
27-28/9/2020
פגרה
סוכותימים ו-שבת, י"ד - כ"ב בתשרי
2-10/10/2020
פגרה
* עובדים במשרה מלאה יחויבו ב- 20 שעות חופשה
* עובדים במשרה חלקית יחויבו בחלק יחסי של שעות חופשה, בהתאם להיקף משרתם
* קמפוס אילת: ערב סוכות עובדים עד 13:00 או יום בחירה (2/2/2020 יום שישי)
חג הסיגדיום ב', כ"ט בחשוון
16/11/2020
בחירה
צום עשרה בטבתיום ו י' בטבת
25/12/2020
בחירה (יום שישי)