​​​מדור סגל מינהלי וטכני עוסק במתן שירות מקיף לכלל חברי הסגל בדרוגים מנהליים וטכניים + חברי הסגל המועסקים ע"ח מענקי מחקר, אשר אינם נימנים עם סגל ההוראה.

שירותי המדור הינם מתהליך הקליטה לאוניברסיטה, החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות, כל מעגל התעסוקה ועד שלב הפרישה לגמלאות.

📌 המדריך לחבר הסגל המנהלי והטכני

בכל נושא רצוי לפנות באמצעות המייל בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לנושא הפניה, ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי.

קבלת קהל מתקיימת בכפוף להנחיות הקורונה, למעט מועדי סגירת שכר בכל חודש.

להלן פרטי ההתקשרות עם צוות המדור:

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
תחומי אחריותמסנן
טלפון
  
דוא"ל
  
ורדה פלד-צינסhttp://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/vardapeled.jpgראש המדור
6472690peledv@bgu.ac.il
גליה פרייטרע' רמ"ד
6472614arshg@bgu.ac.il
שרה קקוןעוזרת משאבי אנוש סגל מנהלי וטכני​
המכונים לחקר המדבר – שדה בוקר | בינוי ואחזקה |  תפעול | מזכירות אקדמית | מנהל תלמידים  | מכינות | לשכת הרקטור | אקדמיזציה לטיס | מינהל בחינות, מערכת שעות ומס"ר | ביטחון​
6461307sarahka@bgu.ac.il
דנה שיhttp://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/danashai.jpgמתאמת סגל מנהלי וטכני​
מדעי הבריאות | טכנולוגיות, חדשנות ודיגיטל | תכנון תקצוב וכלכלה  | ביה"ס קרייטמן | או"ש | מבקר האוניברסיטה | לשכת מנכ"ל | מעורבות חברתית | קשרים אקדמיים בינלאומיים
6472613nazar@bgu.ac.il
יסמין סולודוחהhttp://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/admin_section/YasminS.jpgמתאמת סגל מנהלי וטכני​
מדעי הרוח והחברה  |  מנהלת מחקר ופיתוח | הפקולטה לניהול | לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ | מרכז הספורט | ננו פבריקציה | ננוטכנולוגיה | דיקן ודיקנאט הסטודנטים​
6428726alashvil@bgu.ac.il
אורלי נייגטמתאמת סגל מנהלי וטכני​
מדעי הטבע | קריית ברגמן | מעורבות חברתית | משאבי אנוש | ספריה | קמפוס אילת | דויטשה טלקום
6461310meiror@bgu.ac.il
מיטל ליפזמיטל ליפזמתאמת סגל מנהלי וטכני​
הנדסה | כספים | פרסומים ודוברות | קשרי ציבור | פיתוח משאבים | מכון בן-גוריון | יחידת השיווק | המרכז ללימודי חוץ | לשכת הנשיא | סגן הנשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים | לשכת יועץ משפטי | ועדי עובדים
6472615benyosem@bgu.ac.il