​​​​​​מדור סגל מינהלי וטכני עוסק במתן שירות מקיף לכלל חברי הסגל בדרוגים מנהליים וטכניים + חברי הסגל המועסקים ע"ח מענקי מחקר, אשר אינם נימנים עם סגל ההוראה.

שירותי המדור הינם מתהליך הקליטה לאוניברסיטה, החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות, כל מעגל התעסוקה ועד שלב הפרישה לגמלאות.

📌 המדריך לחבר הסגל המנהלי והטכני

בכל נושא רצוי לפנות באמצעות המייל בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לנושא הפניה, ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי.

קבלת קהל מתקיימת בכפוף להנחיות הקורונה, למעט מועדי סגירת שכר בכל חודש.

להלן פרטי ההתקשרות עם צוות המדור:

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
תחומי אחריותמסנן
יצירת קשר
  
יסמין סולודוחהhttps://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/admin_section/YasminS.jpgראש המדור
6472690, alashvil@bgu.ac.il
רחלי בן יאישע' רמ"ד
6472614, oudayr@bgu.ac.il
שרה קקוןhttps://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/sara-kakon.jpgעוזרת משאבי אנוש סגל מנהלי וטכני​
המכונים לחקר המדבר; אגף בינוי ואחזקה; אגף תפעול (כולל ביטחון); מזכירות אקדמית (כולל: מנהל תלמידים, מכינות, אקדמיה לטיס, בחינות, מרכז חוסידמן); לשכת הרקטור; לשכת ס.נשיא למגוון והכלה; היחידה לקידום ואיכות ההוראה;
6461307, sarahka@bgu.ac.il
אורלי נייגטhttps://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/orlynygate.jpgעוזרת משאבי אנוש סגל מנהלי וטכני​
הפקולטה למדעי הטבע; אגף משאבי אנוש;  ספריה (כולל ספריה רפואית), קמפוס אילת, דויטשה, קריית ברגמן
6461310, meiror@bgu.ac.il
עדי בן-לולומתאמת סגל מנהלי וטכני​
הפקולטה למדעי הבריאות, אגף טחו"ד, לשכת ס. נשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים (פרסומים ודוברות, קשרי ציבור, פיתוח משאבים),המרכז האוניברסטאי ללימודי חוץ; יחידת השיווק, מרכז היזמות, לשכת מנכ"ל, הלשכה המשפטית, מוקד ייעוץ וקבלה

08-6472613, adigor@bgu.ac.il
סאלין חיוןמתאמת סגל מנהלי וטכני​
פקולטה להנדסה, אגף כספים, המכונים לננוטכנולוגיה, ביה"ס קרייטמן; מעורבות חברתית; ועדי עובדים, לשכת מבקר האוניברסיטה; לשכת ס. נשיא קשרים אקדמיים בינלאומיים (כולל המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים)
28726, saline@bgu.ac.il
ורד כפרי https://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/admin_section/vered%20kafri.jpgמתאמת סגל מנהלי וטכני
פקולטה למדעי הרוח והחברה, מכון בן גוריון, דיקאנט הסטודנטים, ס.נ. ודיקן למו"פ, רשות למחקר ופיתוח, היחידה ללימודים בין תחומיים, או"ש, מרכז הספורט
72615, veredkaf@bgu.ac.il
אדוה מדר טובולhttps://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/admin_section/adva.jpgמתאמת סגל מנהלי וטכני
פקולטה לניהול, אגף תתו"כ ונושאי נוכחות של הסגל המנהלי והטכני
72612, advam@bgu.ac.il או rakezetnohehut@bgu.ac.il