​​​מדור סגל מינהלי וטכני עוסק במתן שירות מקיף לכלל חברי הסגל בדרוגים מנהליים וטכניים + חברי הסגל המועסקים ע"ח מענקי מחקר, אשר אינם נימנים עם סגל ההוראה.

שירותי המדור הינם מתהליך הקליטה לאוניברסיטה, החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות, כל מעגל התעסוקה ועד שלב הפרישה לגמלאות.

📌 המדריך לחבר הסגל המנהלי והטכני

בכל נושא רצוי לפנות באמצעות המייל בצירוף המסמכים הנדרשים בהתאם לנושא הפניה, ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי.

קבלת קהל מתקיימת בכפוף להנחיות הקורונה, למעט מועדי סגירת שכר בכל חודש.

להלן פרטי ההתקשרות עם צוות המדור:

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
תחומי אחריותמסנן
יצירת קשר
  
ורדה פלד-צינסhttp://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/vardapeled.jpgראש המדור
6472690, peledv@bgu.ac.il
גליה פרייטרע' רמ"ד
6472614, arshg@bgu.ac.il
שרה קקוןhttps://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/sara-kakon.jpgעוזרת משאבי אנוש סגל מנהלי וטכני​
המכונים לחקר המדבר; אגף בינוי ואחזקה; אגף תפעול (כולל ביטחון); מזכירות אקדמית (כולל: מנהל תלמידים, מכינות, אקדמיה לטיס, בחינות, מרכז חוסידמן); לשכת הרקטור; לשכת ס.נשיא למגוון והכלה; היחידה לקידום ואיכות ההוראה;
6461307, sarahka@bgu.ac.il
עדי בן-לולומתאמת סגל מנהלי וטכני​
הפקולטה למדעי הבריאות (כולל רקנאטי); אגף טכנולוגיות חדשנות ודיגיטל; אגף תכנון תקצוב וכלכלה; בה"ס קרייטמן; מעורבות חברתית; לשכת מבקר האוניברסיטה; לשכת ס. נשיא קשרים אקדמיים בינלאומיים (כולל המחלקה לקשרים אקדמיים בינלאומיים);

08-6472613, adigor@bgu.ac.il
יסמין סולודוחהhttp://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/admin_section/YasminS.jpgמתאמת סגל מנהלי וטכני​
הפקולטה למדעי הרוח והחברה; הרשות למחקר ופיתוח; הפקולטה לניהול; סגן נשיא ודיקן למו"פ; ננו־טכנולוגיה (כולל ננו־פבריקציה);
דיקנאט הסטודנטים; או"ש; היחידה ללימודים רב־תחומיים; לשכת ס. נשיא לפיתוח תעשייתי ואזורי; לשכת מנכ"ל;
6428726, alashvil@bgu.ac.il
אורלי נייגטhttps://edit.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/research-grants/orlynygate.jpgמתאמת סגל מנהלי וטכני​
הפקולטה למדעי הטבע; אגף משאבי אנוש;  ספריה (כולל ספריה רפואית); *עד 1/9 - קמפוס אילת

6461310, meiror@bgu.ac.il
מיטל ליפזמיטל ליפזמתאמת סגל מנהלי וטכני​
הפקולטה להנדסה; ועדי עובדים; יועץ משפטי; מכון בן-גוריון; יחידת השיווק; לשכת הנשיא; המרכז האוניברסטאי ללימודי חוץ; לשכת ס. נשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים (פרסומים ודוברות, קשרי ציבור, פיתוח משאבים); מרכז יזמות; מרכז הספורט; קריית ברגמן
*עד 1/9: דויטשה טלקום ואגף כספים
6472615, benyosem@bgu.ac.il
ורד כפרי מתאמת סגל מנהלי וטכני
*החל מ-1/9 - אגף כספים; קמפוס אילת; דויטשה טלקום
veredkaf@bgu.ac.il