פעילות הרווחה באוניברסיטה מתמקדת בטיפול שוטף בבעיות הפוגעות בתפקודו של העובד. הבעיות הנובעות ממעגלי החיים של הפרט בחייו האישיים ו/או בחיי העבודה.


תפקידי יחידת הרווחה הם ליוו ותמיכה מקצועית ודאגה למיצוי זכויות העובד באוניברסיטה ובקהילה.

המענה לצרכי העובדים ניתן באמצעות טיפול פרטני – שיחות אישיות, הפעלת קבוצות על פי צרכים העולים מהשטח והתערבות קהילתית לכלל עובדי האוניברסיטה.

במסגרת סל הרווחה מוענק לעובדים זכאים מענק חג פעמיים בשנה – ראש השנה ופסח.

במסגרת פעילויות הרווחה מתקיימת אחת לשנה תכנית הכנה לפרישה. התכנית מיועדת לעובדי האוניברסיטה כשנתיים לפני פרישתם. מטרת התכנית היא להכין את העובדים לפני פרישתם ולהעניק להם את כל המידע הנדרש לפרישה.
התכנית  כוללת 12 מפגשים שבועיים, בנושאים כגון: התמודדות עם שינויים, זכויות בקרן פנסיה ובביטוח לאומי, זכויות באוניברסיטה, בריאות וכושר, פנאי, זיכרון ועוד.

 

maayan-kimhi.jpg

עובדת רווחה:
מעין קמחי-טדגי
08-6477758
maayank@bgu.ac.il