קול קור​א תשפ"א


​​כמדי שנה מבקשת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב להביע תודתה והוקרתה לאותם עובדים/ות מצטיינים/ות הנכונים להשקיע בעבודתם מעל ומעבר ולמלא את תפקידם באופן יוצא מן הכלל ולהוות דוגמה ומקור גאווה לכולנו בהצעידם את האוניברסיטה קדימה.

בשנה מורכבת ומאתגרת זו, הוקרתם והערכתם של חברי הסגל המנהלי והטכני המצטיינים הופכת להיות משמעותית עוד יותר מאשר בזמן שגרה. כמו כן, בעינינו זהו אחד התהליכים החשובים ביותר למוסד ששם לעצמו מטרה להיות מוסד בעל אמות מידה גבוהות של איכות ומצוינות.  

השנה יושם דגש על עבודה בזמן קורונה, הסתגלות לשינוי והצעות לתהליכי עבודה בתקופה מאתגרת זו. 

 
יוענקו עד 6 פרסי הצטיינות.
 
לנוחיותכם, מצורפים 3 קבצים: ​
לשאלות או התייחסות ניתן לפנות לענת לצר​
שלוחה 72694.


הזוכים והזוכות:​

הוקרת מצוינות תשפ"א

הוקרת מצוינות תשע"ט​

הוקרת מצוינות תשע"ח

הוקרת מצוינות תשע"ז

הוקרת מצוינות תשע"ו

הוקרת מצוינות תשע"ה

הוקרת מצוינות תשע"ג

הוקרת מצוינות תשע"ב

הוקרת מצוינות תשע"א

הוקרת מצוינות תש"ע

הוקרת מצוינות תשס"ט

הוקרת מצוינות תשס"ח