סדרי עבודה

כותרת
  
קבלה לעבודה
הדירוגים הנהוגים בסגל המנהלי והטכני
קידום בדרגה
חופשה ללא תשלום
חופשת לידה
פרישה לגמלאות
מכסות חופשה/חופשה שנתית /השתלמות + ימי פגרה ומועד

כללי נוכחות

כותרת
  
כרטיס נוכחות (כרטיס עובד)
תדפיס הנוכחות
יום עבודה מקוצר
עבודה בשעות נוספות
דמי כלכלה
עבודה שלא בימי העבודה הרגילים
ימי מחלה - מחלת עובד, מחלת בן משפחה וימי הצהרה
תאונת עבודה
ימי השתלמות בשכר
ימי מילואים
היעדרות בתקופת היריון
לימודים באוניברסיטה
בחינות
אבל

שכר ומשכורת

כותרת
  
תלוש השכר
תשלומים
שכר משולב
ותק שכר
תוספת מעונות
תוספת ערבה
החזר הוצאות טלפון
קצובת הבראה וביגוד
גמול השתלמות
קצובת נסיעה
הוצאות אחזקת רכב
הוצאות נסיעה ואש"ל
דמי חברות באגודות מקצועיות
מענק יובל
ניכויים והפרשות - מס הכנסה
ניכויים והפרשות - ביטוח לאומי
ניכויים והפרשות - ביטוח חיים
ניכויים והפרשות - קרן פנסיה
ניכויים והפרשות - קרן השתלמות
ניכויים והפרשות - קופת גמל
ניכויים והפרשות - מס ועד
ניכויים והפרשות - ביטוח בריאות
ניכויים והפרשות - דמי חבר וטיפול מקצועי בהסתדרויות