המדור לגיוס ופיתוח עובדים ממונה על ארגון הדרכות והשתלמויות לעובדים במטרה להקנות ידע ומיומנויות
הנדרשים למילוי תפקידם. ההדרכה מותאמת לצורכי העובדים ונועדה להעניק כלים הולמים לביצוע התפקיד בהווה ובעתיד.
ההדרכה מתמקדת בשיפור יכולתם המקצועית של העובדים, בשיפור מיומנויות ניהוליות של בעלי תפקידים ניהוליים,
בשיפור מיומנויות בין-אישיות ובהדרכה לצרכי הכנת עתודה ניהולית.

למערכת ההדר​​​כה »​

עובדי הסגל המנהלי והטכני זכאים לקחת חלק במגוון מסגרות הדרכה הבאות:

הצג הכל
הסתר הכל