​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
עובד/ת יקר/ה!

על מנת לפשט עבורך את תהליך ההצטרפות לקרן השתלמות לקופת גמל/קרן פנסיה, להלן רשימה המרכזת את בתי ההשקעות אשר איתם קיים הסדר בדבר דמי ניהול מופחתים לעובדי האוניברסיטה ביחס לדמי הניהול שנגבים בדרך כלל (סביב 2%). כמו כן, מצ"ב פרטי נציג בית ההשקעות (יש להדגיש כי מדובר באיש קשר ישיר של בית ההשקעות ולא בסוכן כלשהוא) אשר אליו ניתן לפנות בכל שאלה, בירור במהלך ההצטרפות וכן במהלך התקופה בה הנך מועסק באוניברסיטה, החל ממילוי טפסים וכלה בבירור יתרה. 

תשומת לב כי קיימות ברירות מחדל, לגביהם בהיעדר בחירת העובד המעביד ייאלץ לצרף את העובד לקופות הבאות:

קרן פנסיה – אלטשולר שחם
קרן השתלמות – מגדל מקפת


לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שכר:
מאיה כהן ​​- ע. הממונה על השכר
טלפון: 08-6428415
מייל: mayacohen@bgu.ac.il​

קרנות פנ​סיה


שם הקרן שם איש הקשר מספר טלפון נייד מייל דמי ניהול
כלל

שירלי שני


03-7911971​

052-2346611

shirlis@
clal-ins.co.il​

קיימות 3 חלופות: 

0.8% דמי ניהול מהשוטף + 0.135% מהצבירה. 

1.85% דמי ניהול מהשוטף + 0.045% מהצבירה. 

2.25% דמי ניהול מהשוטף +    0% מהצבירה.

אלטשולר צוריאל איסקוב 
052-2229049

tsurieli@
altshul.co.il

1% מההפקדה + 0.15% מהצבירה

מנורה-מבטחים

 ​

מאיה קייט
050-4049276

kayetm@menoramivt.co.il

 

קיימות מספר חלופות:

1.27% מהשוטף + 0.127% מהצבירה.

1.95% מהשוטף + 0.049% מהצבירה

אוכלוסיית המדורגים (מח"ר, מהנדסים, טכנאים, הנדסאים)
0.9% דמי ניהול מהשוטף + 0.13% מהצבירה.
או
1.85% מהשוטף + 0.045% מהצבירה.

אוכלוסיית סגל אקדמי בכיר - הסכם ועד ארצי
0.9% שוטף+0.13% מהצבירה(עד 400K)

1.7% שוטף+0.0035% מהצבירה(עד 700K)

2.19%שוטף+0% מהצבירה(מעל 700K)​

מקפתגיא קורש 076-8865318050-7111604
guyk@migdal.co.il​

קיימות 4 חלופות:

0.8% דמי ניהול מהשוטף + 0.139% מהצבירה.

או 1.75% מהשוטף +0.05% מהצבירה

או 2.5% מהשוטף+0% מהצבירה

או 2% מהשוטף+0% מהצבירה מותנה בפגישה.​

הראלחני אברג'ל  052-2121890 chenia@
harel-ins.co.il

קיימות 3 חלופות:

0.9% דמי ניהול מהשוטף+0.14% מהצבירה.

1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.1% מהצבירה.

2.55% דמי ניהול מהשוטף + 0% מהצבירה. ​
הפניקס תרז חדידה 
074-7318383 054-7503594
terezh@shekelgroup.co.il

1.5% מהפרמיה השוטפת + 0.13% בחישוב שנתי מהצבירה.​

מיטב דששקד גליק
  052-5446635shaked.galik@meitav.co.il​

 1% מההפקדה + 0.22% מהצבירה

​​מור

​כרמית לוי
054-3359081
​carmit.levi@more.co.il

​1% מההפקדה + 0.19% מהצבירה

 

קופות ג​מל + קרנות השתלמות


שם בית ההשקעות שם איש הקשר מספר טלפון נייד מייל דמי ניהול
מגדל מקפתגיא קורש076-8865318050-7111604​​
guyk@
migdal.co.il

0.15% השתלמות

0.5% גמל

מבטחים מאיה קייט  08-6654355 050-4049276 kayetm@menoramivt.co.il
0.4%
כלל שירלי שני 03-7911971 052-2346611 shirlis@clal-ins.co.il 0.34%
הראל חני אברג'ל  052-2121890​ chenia@harel-ins.co.il 0.34%​
אנליסטיניב

03-​7147177​

yaniv@analyst.co.il

0.7% תלוי מסלול השקעה

מיטב-ישירשקד גליק
  052-​5446635shaked.galik@meitav.co.il
0.65%
​מור
כרמית לוי
​​
054-3359081
carmit.levi@more.co.il

0.7%
0.65% (מעל 1,000,000 צבירה)

אלטשולרצוריאל איסקוב 
052-2229049

tsurieli@
altshul.co.il
0.69%
ילין לפידות נועם בובה 03-7118428 03-7132512 noam@yl-inve​st.co.il 0.9%
​הפניקס / אקסלנס ראובן גורדון
074-7318383 054-3332529​ rsgord@yahoo.com 0.75%​