​​​​​​​​
עובד/ת יקר/ה!

על מנת לפשט עבורך את תהליך ההצטרפות לקרן השתלמות לקופת גמל/קרן פנסיה, להלן רשימה המרכזת את בתי ההשקעות אשר איתם קיים הסדר בדבר דמי ניהול מופחתים לעובדי האוניברסיטה ביחס לדמי הניהול שנגבים בדרך כלל (סביב 2%). כמו כן, מצ"ב פרטי נציג בית ההשקעות (יש להדגיש כי מדובר באיש קשר ישיר של בית ההשקעות ולא בסוכן כלשהוא) אשר אליו ניתן לפנות בכל שאלה, בירור במהלך ההצטרפות וכן במהלך התקופה בה הנך מועסק באוניברסיטה, החל ממילוי טפסים וכלה בבירור יתרה. 

תשומת לב כי קיימות ברירות מחדל, לגביהם בהיעדר בחירת העובד המעביד ייאלץ לצרף את העובד לקופות הבאות:

קרן פנסיה – אלטשולר שחם
קרן השתלמות – מגדל מקפת


לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שכר:
ענבל בן דוד- ע. הממונה על השכר
טלפון: 08-6428415
מייל: inbalbd@bgu.ac.il

בברכה,
מחלקת שכרקרנות פנ​סיה


שם הקרן
שם איש הקשרמספר טלפוןנייד
מייל
דמי ניהול
כללשירלי שני03-7911971052-2346611
shirlis
@clal-in​s.co.il
קיימות 3 חלופות:
​0.8% דמי ניהול מהשוטף + 0.135% מהצבירה.
1.85% דמי ניהול מהשוטף + 0.045% מהצבירה
2.25% דמי ניהול מהשוטף +
0% מהצבירה.
אלטשולרכריסטינה גיאטס 052-5522088cristinag
@altshu​​l.co.il
1.49% דמי ניהול מהשוטף +
0.1% מהצבירה.
מנורה-מבטחים

 

אשר דזאנאשוילי
08-6654355050-4049394dezanshvia
@menoramivt.co.il

 

 
קיימות מספר חלופות:
1.27% מהשוטף+0.127% מהצבירה
1.95% מהשוטף+0.049% מהצבירה
אוכלוסיית המדורגים (מח"ר, מהנדסים, טכנאים, הנדסאים) 
0.9% דמי ניהול מהשוטף + 0.13% מהצבירה.
או 1.85% מהשוטף + 0.045% מהצבירה.
אוכלוסיית סגל אקדמי בכיר - הסכם ועד ארצי
0.9% שוטף+0.14% מהצבירה
או 2.55% שוטף+0% מהצבירה
מקפתשירן חזי076-8865318050-6539413shiranh
@migdal.​co.il

קיימות 4 חלופות:
0.8% דמי ניהול מהשוטף
+ 0.139% מהצבירה.
או 1.75% מהשוטף+0.05% מהצבירה.
או 2.2% מהשוטף+0% מהצבירה.
או 2% מהשוטף+0% מהצבירה. 
מותנה בפגישה​

הראליערית קופלמן 
052-6833898yearitk​
@harel-ins.co.il
קיימות 2 חלופות:
0.9% דמי ניהול מהשוטף + 0.19% מהצבירה.
1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.1% מהצבירה.
​​הלמן אלדובישקד גליק03-6000111052-5446635shaked
@gemel.co.il
1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.05% מהצבירה.​
הפניקס
ויקטוריה כץ074-7318383052-3853599viktoriao
@fnx.co.il
קיימות 2 חלופות:
0.8% מהפרמיה השוטפת + 0.13% בחישוב שנתי מהצבירה.
או 1.7% מהפרמיה השוטפת + 0.05 בחישוב שנתי מהצבירה​
​מ​יטב דש
​אבי לוי
​​03-7903121

052​-6250259​ 
Avi.Levi3
@MeitavDash.co.il
​ 1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.05% מהצבירה.

 

קופות ג​מל + קרנות השתלמות


שם בית ההשקעותשם איש הקשרמספר טלפוןניידמיילדמי ניהול
מגדל מקפת​
שירן חזי076-8865318050-6539413shiranh
@migdal.co.il
0.15% השתלמות
למצטרפים חדשים
0.5% גמל
מבט​​חים
אשר דזאנאשוילי

08-6​​654355050-404​9394​
dezanshvia@
menoramivt.co.il​
0.4%
כלל​​

שירלי שני03-7911971052-2346611shirlis
@clal-ins.co.il
0.34%
פסגותלידור בילבסקי0737995193050-5607983lidorbil
@psagot.co.il
0.8%
אנליסט
מלסה ליאת03-7147177​
03-714​​7831liatm
@analyst.co.il
0.7%
מיטב-ישיראבי לוי​
​03-7903121052​-6250259​
Avi.Levi3
@MeitavDash.co.il
0.6%
אי בי אי אילה לביא03-5193812054-2333091ayala
@ibi.co.il
0.7%
אלטשולרכריסטינה גיאטס
​ 
052-5522088​
cristinag​
@altshul.co.il
0.69%
ילין לפידותנועם בובה03-711842803-71​32512noam@yl-invest.co.il0.9%
הלמן אלדובישקד גליק03-6000111052-5446635shaked
@gemel.co.il
0.4%
​הפניקס / אקסלנס 
​ויקטוריה כץ
​074-7318383
​052-3853599
​viktoriao
@fnx.co.il
​​0.5%​​