​​​​​​​​​
עובד/ת יקר/ה!

על מנת לפשט עבורך את תהליך ההצטרפות לקרן השתלמות לקופת גמל/קרן פנסיה, להלן רשימה המרכזת את בתי ההשקעות אשר איתם קיים הסדר בדבר דמי ניהול מופחתים לעובדי האוניברסיטה ביחס לדמי הניהול שנגבים בדרך כלל (סביב 2%). כמו כן, מצ"ב פרטי נציג בית ההשקעות (יש להדגיש כי מדובר באיש קשר ישיר של בית ההשקעות ולא בסוכן כלשהוא) אשר אליו ניתן לפנות בכל שאלה, בירור במהלך ההצטרפות וכן במהלך התקופה בה הנך מועסק באוניברסיטה, החל ממילוי טפסים וכלה בבירור יתרה. 

תשומת לב כי קיימות ברירות מחדל, לגביהם בהיעדר בחירת העובד המעביד ייאלץ לצרף את העובד לקופות הבאות:

קרן פנסיה – אלטשולר שחם
קרן השתלמות – מגדל מקפת


לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שכר:
ענבל בן דוד- ע. הממונה על השכר
טלפון: 08-6428415
מייל: inbalbd@bgu.ac.il

קרנות פנ​סיה


שם הקרן שם איש הקשר מספר טלפון נייד מייל דמי ניהול
כלל

שירלי שני


03-7911971​

052-2346611

shirlis@
clal-ins.co.il​

קיימות 3 חלופות: 

0.8% דמי ניהול מהשוטף + 0.135% מהצבירה. 

1.85% דמי ניהול מהשוטף + 0.045% מהצבירה. 

2.25% דמי ניהול מהשוטף +    0% מהצבירה.

אלטשולר אוהד טביב 052-3549013
ohadt@
altshul.co.il

1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.1% מהצבירה.

בקרן המשלימה 0% מההפקדה+0.1% מהצבירה

מנורה-מבטחים

 ​

אשר דזאנאשוילי 08-6654355 050-4049394
dezanshvia@
menoramivt.co.il

 

 

קיימות מספר חלופות:

1.27% מהשוטף + 0.127% מהצבירה.

1.95% מהשוטף + 0.049% מהצבירה

אוכלוסיית המדורגים (מח"ר, מהנדסים, טכנאים, הנדסאים)
0.9% דמי ניהול מהשוטף + 0.13% מהצבירה.
או
1.85% מהשוטף + 0.045% מהצבירה.

אוכלוסיית סגל אקדמי בכיר - הסכם ועד ארצי
0.9% שוטף+0.13% מהצבירה(עד 400K)

1.7% שוטף+0.0035% מהצבירה(עד 700K)

2.19%שוטף+0% מהצבירה(מעל 700K)​

מקפת שחר טאוב 076-8865318052-4313884
shahart@
migdal.co.il

קיימות 4 חלופות:

0.8% דמי ניהול מהשוטף + 0.139% מהצבירה.

או 1.75% מהשוטף +0.05% מהצבירה

או 2.5% מהשוטף+0% מהצבירה

או 2% מהשוטף+0% מהצבירה מותנה בפגישה

הראל יערית קופלמן  052-6833898 yearitk@
harel-ins.co.il

קיימות 2 חלופות:

0.9% דמי ניהול מהשוטף + 0.19% מהצבירה. 

1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.1% מהצבירה

הלמן אלדובי שקד גליק 03-6000111 052-5446635 shaked@
gemel.co.il
1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.05% מהצבירה.
הפניקס ויקטוריה כץ 074-7318383 052-3853599 viktoriao@
fnx.co.il

קיימות 2 חלופות:

0.8% מהפרמיה השוטפת + 0.13% בחישוב שנתי מהצבירה.

או 1.7% מהפרמיה השוטפת + 0.05 בחישוב שנתי מהצבירה

מיטב דש אבי לוי 03-7903121   052-6250259 Avi.Levi3@
MeitavDash.co.il

 1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.05% מהצבירה.
 

קופות ג​מל + קרנות השתלמות


שם בית ההשקעות שם איש הקשר מספר טלפון נייד מייל דמי ניהול
מגדל מקפתשחר טאוב076-8865318052-4313884​
shahart@
migdal.co.il

0.15% השתלמות

0.5% גמל

מבטחים אשר דזאנאשוילי 08-6654355 050-4049394 dezanshvia
@menoramivt.co.il
0.4%
כלל שירלי שני 03-7911971 052-2346611 shirlis@clal-ins.co.il 0.34%
הראל יערית קופלמן  052-6833898 yearitk@harel-ins.co.il 0.45%
פסגות לידור בילבסקי
יוחאי פולטוב
073-7995193 050-5607983
050-2496237
lidorbil@psagot.co.il
corp@psagot.co.il
0.8%
אנליסט מלסה ליאת

03-7147177​

03-7147831

lia​tm@analyst.co.il

0.7% תלוי מסלול השקעה

מיטב-ישיר אבי לוי 03-7903121   052-​6250259 Avi.Levi3
@MeitavDash.co.il
0.6%
אי בי אי אילה לביא 03-5193812 054-2333091 ayala@​​ibi.co.il
0.7%
​מור
​ליאת בוארון
​073-7895942
​052-4333611
​liat.buaron
@more.co.il

0.73% (עד 500,000)
0.7% (עד 1,000,000)
0.65% (עד 1,500,000)
0.63% (עד 2,500,000)​

אלטשולר אוהד טביב 
052​-3549013​

ohadt@
altshul.co.il
0.69%
ילין לפידות נועם בובה 03-7118428 03-7132512 noam@yl-inve​st.co.il 0.9%
הלמן אלדובי שקד גליק 03-6000111 052-5446635 shaked@gemel.co.il 0.4%
הפניקס / אקסלנס ויקטוריה כץ 074-7318383 052-3853599 viktoria​o@fnx.co.il 0.5%​