​​​​מדור גיוס ופיתוח עובדים עוסק בכל תהליכי המיון והגיוס, תהליכי חניכה,  קליטה וכניסה לתפקיד, הכשרה, הדרכה, גיוס, ניוד חברי סגל, פיתוח ותמיכה בתהליכי שינוי, רווחה לחברי הסגל, אירועים, הטבות, פעילויות  ועוד.

שעות פעילות המדור: ימים א – ה בין השעות 08.30-12.30
טלפון: 08-6461200

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
חדר
  
טלפון
  
דוא"ל
  
ענת בן-הרושענת בן-הרושרכזת רווחה1006461719stiener@bgu.ac.il
ענת לצרענת לצרמרכזת פיתוח ארגוני והדרכה1006472694alazer@bgu.ac.il
מיה בנטמיה בנטרכזת השתלמויות1016461292mayabb@bgu.ac.il
ליהיא מייזליסליהיא מייזליסע' רמ"ד לפיתוח וגיוס 1046472687meiselsl@bgu.ac.il
מעין קמחי-טדגימעין קמחי-טדגיעובדת רווחה - עובדת סוציאלית1026477758maayank@bgu.ac.il
דיליה סיגלרדיליה סיגלררכזת גיוס ופיתוח אירגוני1036461200dilya@bgu.ac.il