​​​​מדור גיוס ופיתוח עובדים עוסק בכל תהליכי המיון והגיוס, תהליכי חניכה, קליטה וכניסה לתפקיד, הכשרה, הדרכה, גיוס, ניוד ​חברי סגל, פיתוח ותמיכה בתהליכי שינוי, רווחה לחברי הסגל, אירועים, הטבות, פעילויות ועוד.

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
חדר
  
טלפון
  
דוא"ל
  
רותם קנר-ויינרבת אל כהןרכזת השתלמויות ורווחה ארגונית1016461292weinerro@bgu.ac.il
ענת לצרענת לצרמרכזת פיתוח ארגוני והדרכה1006472694alazer@bgu.ac.il
מיה בנטמיה בנטרכזת גיוס ופיתוח אירגוני 1006461719mayabb@bgu.ac.il
ליהיא מייזלסליהיא מייזליסע' רמ"ד לפיתוח וגיוס 1046472687meiselsl@bgu.ac.il
מעין קמחי-טדגימעין קמחי-טדגיעובדת רווחה - עובדת סוציאלית1026477758maayank@bgu.ac.il
ליבנת חזקיהוליבנת חזקיהוממונה על יעוץ ופיתוח ארגוני1036428566livnath@bgu.ac.il
סהר סולומוןרכזת גיוס08-6479504saharsol@bgu.ac.il