​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש מטפל באוכלוסיית הסגל האקדמי הבכיר מדרגת מרצה ומעלה ומקביליהם, העוסקים בהוראה ומחקר.

תחומי האחריות והשירות של המדור הינם החל מתהליך הקליטה, דרך שלב החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות, מעגל התעסוקה ועד שלב הפרישה לגמלאות.

» כניסה לקיוסק מידע החדש (הקדשת זמן, ימי מחלה ומילואים) 

» נהלי עבודה להעסקת עמיתים

זכויות אקדמיות:

» ​יציאה לשבתון - מידע והנחיות לחברי הסגל​​


מענקים אקדמיים:

חבר/ת  סגל אקדמי בכיר שמעוניין/ת לגור במתחם מגורי מחקר ת/יכנס לאתר ​המידע והרישום שנמצא באתר האינטרנט של דיקנאט הסטודנטים​ וירשם.

ניתן להירשם רק לשנה שבה יש לחבר/ת הסגל מינוי פעיל במערכת משאבי אנוש של האוניברסיטה.
המגורים במתחם הינם בחוזה לתקופה של שנה שלמה, עם אפשרות הארכה לעוד שנה.

החוזה הינו מול חברת אשטרום.

התשלום מבוצע ישירות לאשטרום בסך:
3,512 ₪ לדירת 2 חדרים
4,205 ₪ לדירת 3 חדרים.

ניתן לקבל החזר ממענק הקליטה (לחברי סגל הזכאים לכך), על פי הכללים.  
טופס הצהרה לחבר/ת סגל לצורך רישום למגורים במתחם מגורי המחקר

בכל שאלה ניתן לפנות לאופיר בן-אהרון בטלפון 08-6472688 או בדוא"ל ofirbena@bgu.ac.il
מדור סגל אקדמי בכיר:​

מיקום משרד: חדר 123,  בניין מנהלה וסנאט 

פקס המדור: 6472964

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
תחומי אחריותמסנן
טלפון
  
דוא"ל
  
לילך דוידוביץלילך דוידוביץ	רמ"ד סגל אקדמי בכיר
6472618levilil@bgu.ac.il
אופיר בן אהרון, רו"חאופיר בן אהרוןע. רמ"ד
אחראי על משרות, דוחות, בקרה, מחשוב וקליטת קבצים, טיפול בנושאים הנוגעים לחברי סגל בתוכנית קמ"ע ועמיתי מחקר
6472688ofirbena@bgu.ac.il
יסמין רביביסמין רביב
​הפקולטה למדעי הבריאות, עובדים בחוזה אישי כולל​​​
6461082ravivy@bgu.ac.il
גילי זר-אביב
​מדעי הרוח והחברה, המכונים לחקר המדבר, קמפוס אילת, המרכז ללימודים קדם אקדמיים, תלמידי חו"ל, נוער שוחר מדע, מכון בן-גוריון, היחידה ללימודים רב-תחומיים
6472617gilli@bgu.ac.il
קרן אביטבולקרן אביטבולמתאמת
​הפקולטה לניהול, הפקולטה למדעי ההנדסה, הפקולטה למדעי הטבע​​​, העסקה לפי שעות (דירוג 27)
6479848kerenbet@bgu.ac.il