​מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש מטפל באוכלוסיית הסגל האקדמי הבכיר מדרגת מרצה ומעלה ומקביליהם, העוסקים בהוראה ומחקר.

תחומי האחריות והשירות של המדור הינם החל מתהליך הקליטה, דרך שלב החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות, מעגל התעסוקה ועד שלב הפרישה לגמלאות.

📌  מידע בנושאים שונים:

 

מענקים אקדמיים:

 

זכויות אקדמיות:

  • דיווח ימי מחלה
    בהתאם להנחיות ות"ת, דיווח "ימי מחלה" יעשה מידי חודש בחודשו. יש לדווח בחודש העוקב על החודש הקודם. דיווחים רטרואקטיביים עד 3 חודשים,  יאושרו ע"י אגף משאבי אנוש במקרים חריגים בלבד.

    🏠כניסה לקיוסק מידע החדש (הקדשת זמן, ימי מחלה ומילואים) 

📌 עמיתים


מדור סגל אקדמי בכיר:​

מיקום משרד: חדר 123,  בניין מנהלה וסנאט 

פקס המדור: 6472964

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
תחומי אחריותמסנן
טלפון
  
דוא"ל
  
יפעת בננייפעת בננירמ"ד סגל אקדמי בכיר
6472618bananii@bgu.ac.il
לילך דוידוביץלילך דוידוביץע. רמ"ד
​אחראית על משרות, דוחות, בקרה, מחשוב וקליטת קבצים, טיפול בנושאים הנוגעים לחברי סגל  בתכנית קמ"ע​​
6472688levilil@bgu.ac.il
יסמין רביביסמין רביב
​מדעי הבריאות, עובדים בחוזה אישי כולל​​​
6461082ravivy@bgu.ac.il
גילי זר-אביב
​מדעי הרוח והחברה, המכונים לחקר המדבר, קמפוס אילת, היחידה הקדם אקדמית, תלמידי חו"ל, נוער שוחר מדע,  המכון למורשת  בן-גוריון, מכונים: ננוטכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, ביטחון​​​
6472617gilli@bgu.ac.il
קרן אביטבולקרן אביטבולמתאמת
​הפקולטה לניהול, הפקולטה למדעי ההנדסה, הפקולטה למדעי הטבע​​​
6479848kerenbet@bgu.ac.il