​להלן התהליך שיש לבצע כדי לקלוט חבר/ת סגל בכיר מן המניין:
 לצורך מידע כללי, ניתן לעיין בנוהל גיוס ואיוש משרה אקדמית

 

תהליך הקליטה

הצג הכל
הסתר הכל

בתום התהליך הנ"ל, באחריות לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ לפתוח בהליך של מכתב הצעה מהנשיא למועמד/ת.
 1. לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ תכין טיוטה ראשונית ותעביר לפקולטה.
 2. הפקולטה תאשר את המכתב ותעביר אותו למחלקת סגל אקדמי – משאבי אנוש, לידי מנהלת מחלקת משאבי אנוש – סגל אקדמי.
 3. משאבי אנוש ישלימו פרטים חסרים במכתב, יוודאו שהתנאים המוקדמים לקליטה התקיימו (תקן, דרגה, סל קליטה מחקרי, דרישות מעבדה מאושרות וטופס פרטי מועמד) ולאחר מכן יעבירו את הנוסח הסופי לאישור הרקטור וסגן הנשיא ודיקן למו"פ.
 4. לאחר אישור שני הגורמים, המכתב יועבר לנשיא לחתימה.
 5. המכתב החתום יסרק וישלח בדוא"ל על ידי משאבי אנוש בצירוף מסמך סיכום תנאי העסקה בהתאם לדרגה: לפקולטה, למחלקה וליתר המכותבים במכתב.
 6. הפקולטה/מחלקה תשלח את המכתב למועמד/ת.
 7. הפקולטה/ מחלקה תבקש מהמועמד/ת אישור הגעה.
 8. באחריות הפקולטה/מחלקה לעדכן את כל הגורמים המכותבים, כולל את  לשכת הרקטור, לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ, סמנכ"ל בינוי ואחזקה ומחלקת סגל אקדמי לגבי הגעה/ אי הגעה של המועמד/ת.
 9. אם המועמד/ת מבקש/ת שינוי תאריך הגעה (דחיה או הקדמה) יש להפנות בקשה מסודרת ללשכת הרקטור וליידע את יתר הגורמים (לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ, סמנכ"ל בינוי ואחזקה ומחלקת סגל אקדמי).
 10. המחלקה תדווח בקשה למינוי. לאחר אישור הרקטור, יישלח למועמד/ת מכתב ברכה מהרקטור לאישור דרגה. לאחר האישור הסופי יצא כתב מינוי בחתימת הנשיא.
 11. אם המועמד/ת יוצא/ת לחל"ת עם תחילת המינוי יש להקפיד על מילוי טופס בקשה לחל"ת ובמקביל לעדכן את לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ.
אנשי קשר ביחידות האחראיות על התהליך:

לשכת הרקטור: מירה חיון – רכזת ועדות מינויים. טל' 77528
לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ: אלינוער אואקרט – עוזרת ראשית. טל' 72423
אגף בינוי ואחזקה: סיגל ברנובר – מתאמת אגף בינוי ואחזקה. טל' 79818
מחלקת משאבי אנוש- סגל אקדמי: סימה אוקנין – רכזת משאבי אנוש. טל' 61305