​​​🏠 כניסה למערכת חילן-נט 

מדריכים לעבודה מול קיוסק מידע לעובד - חילן נט:

הנחיות לחבר סגל המועסק על בסיס חודשי
הנחיות לחבר סגל המועסק על בסיס שעתי
הנחיות למנהל ממונה

 

🏠  כניסה למערכת מידע אישי (קיוסק מידע חדש)
עדכון פרטי חשבון בנק ועדכון / אישור שם לועזי / עדכון מספרי טלפון​