מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש נותן שירות בכל נושאי מעגל התעסוקה עבור חברי הסגל מהאוכלוסיות הבאות:​

סגל אקדמי בכיר ​

מורים קלינים בכירים – רופאים מדרגות מרצה ומעלה אשר עובדים בשירותי הבריאות ומלמדים בבית הספר לרפואה ע"ש ג'ויס ואירווין גולדמן.

עמיתי מחקר -  תומכי מחקר.

מורים מן החוץ - בתעריפים  ב' ו ג'.

חוזה אישי כולל  חברי סגל בעלי PhD שעוסקים במחקר והוראה על חשבון פרוייקטים או תקציבי מחקר.

מתנדבים - מתנדב נלווה​ (עם דרגה אקדמית), מתנדב להוראה, מתנדב למחקר ומתנדב קליני.

עובדים לפי שעות בפועל (דירוג 27)​​

קמ"ע​ (קליטת מדענים עולים)​