​​​​​​על פי התקנון האקדמי, עובדי שרותי בריאות בנגב, בתי חולים או מוסדות המסונפים לפקולטה למדעי הבריאות, אשר הוענקה להם דרגת מרצה או גבוהה מזו ע"י אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, יחשבו לחברי הסגל האקדמי.

דרגות חברי הסגל הבכיר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב הן:

מרצה

מרצה בכיר

פרופ' חבר

פרופ' מן המניין

דרגות אלו מוענקות לסגל ההוראה בפקולטה למדעי הבריאות אשר תעסוקתו העיקרית בשרותי הבריאות של קופ"ח כללית בנגב, במשרד הבריאות במחוז הנגב, בבי"ח ברזילאי באשקלון, בבי"ח יוספטל באילת, בי"ח אסותא באשדוד ואסותא רמת החייל. 

המינוי הינו לתקופה מוגבלת, בעקבות מטלות הוראה והדרכה שהוטלו ע"י הפקולטה לרפואה , ונמשך כל עוד חבר/ת הסגל מועסק/ת ע"י המוסדות המפורטים למעלה.

תקופת המינוי והיקף המשרה נקבעים ע"י החטיבה ו/או הפקולטה למדעי הבריאות. 

תהליך של קביעת דרגה/קידום בדרגה מתחילים בחטיבה ומאושרים על ידי האוניברסיטה. 

כתב המינוי בחתימת נשיא האוניברסיטה יונפק ע"י משאבי אנוש וישלח לחבר/ת הסגל. 

אישור עליה בדרגה יהיה בחתימת רקטור האוניברסיטה.


📌 המדריך לחבר סגל קליני בכיר

 

צוות  מדור סגל אקדמי בכיר, אגף משאבי אנוש,
עומד לרשות חברי הסגל הקליני בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה.

 

צוות מדור סגל אקדמי בכיר >>

לילך דוידוביץ  

ראש המדור -  לילך דוידוביץ

טלפון: 08-6472618 |  פקס: 6472964
דוא"ל: levilil@bgu.ac.il
חדר: 123 - בניין מנהלה וסנאט 

פקס המדור: 6472964​