אגף משאבי אנוש מוביל את תחום ההון האנושי כשותף אסטרטגי למימוש חזונה של אוניבר​סיטת בן-גוריון בנגב.

האגף מציב את ההון האנושי במרכז העשייה ומחויב למתן שירות מקצועי ואיכותי תוך חתירה מתמדת למצוינות.
האגף פועל במסירות, בשקיפות וביושרה ומהווה מודל בתחומו.​


אומנות האפ​שר - התוכנית למיזמים טכנולוגיים - קול קורא לשנה"ל תשפ"ג​​ | הרשמה עד 30 ביוני 2022​