אגף משאבי אנוש מוביל את תחום ההון האנושי כשותף אסטרטגי למימוש חזונה של אוניבר​סיטת בן-גוריון בנגב.

האגף מציב את ההון האנושי במרכז העשייה ומחויב למתן שירות מקצועי ואיכותי תוך חתירה מתמדת למצוינות.
האגף פועל במסירות, בשקיפות וביושרה ומהווה מודל בתחומו.​

​​