אגף משאבי אנוש מוביל את תחום ההון האנושי כשותף אסטרטגי למימוש חזונה של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
האגף מציב את ההון האנושי במרכז העשייה ומחויב למתן שירות מקצועי ואיכותי תוך חתירה מתמדת למצוינות. האגף פועל במסירות, בשקיפות וביושרה ומהווה מודל בתחומו.​