אגף משאבי אנוש יוביל לאיכות ומצוינות באמצעות פיתוח ועיצוב תרבות ארגונית של:
מקצועיות, שותפות, יושרה, חדשנות וכבוד הדדי