במסגרת המדור מתקיימים תהליכים חוצי ארגון, תהליכים שהארגון עובר על מנת לשפר הישגים וביצועים של העובד ושל המוסד ולהשגת מטרות.

תחום הפיתוח עוסק במספר תחומי התערבות:

✔ ערכים מרכזיים בארגון

 • ✔ תרבות ארגונית

 • ✔ עבודה לאור חזון

 • ✔ התמודדות עם שינויים

במדור מתקיימים מידי שנה מספר תהליכים:

 1. תהליך בחירת עובד מצטיין ופרויקט מצטיין

 2. הערכת ביצועים

 3. חוות דעת ראשונה לעובדים חדשים

 4. תוכנית לפיתוח מנהלים

 5. קפה מנהלים

 6. תהליכי קבלת קביעות במוסד.


  anatlazar.jpg

  מרכזת פיתוח ארגוני והדרכה:
  ענת לצר
  טלפון: 08-6472694
  alazer@bgu.ac.ll