סוג
  
כותרת
  
עדכון אחרון
  
doctoral.pdfערכת טפסים - דוקטורנטים31/07/2019
parallel-senior.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל - סגל אקדמי בכיר25/09/2019
parallel.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל - סגל אקדמי זוטר31/07/2019
junior_clinical.pdfערכת טפסים - מדריך קליני זוטר31/07/2019
external.pdfערכת טפסים - מורה מן החוץ31/07/2019
hours27.pdfערכת טפסים - מידע לעובד לפי שעות בפועל (דרוג 27)31/07/2019
grants.pdfערכת טפסים - מענקי מחקר03/07/2019
volunteer.pdfערכת טפסים - מתנדב11/01/2018
senior.pdfערכת טפסים - סגל אקדמי בכיר מן המניין25/09/2019
senior_clinical.pdfערכת טפסים - סגל קליני בכיר03/07/2019
non-academic.pdfערכת טפסים - עובד בהוראה לא אקדמית  (דרוג 33,34)31/07/2019
hours31.pdfערכת טפסים - עובד לפי שעות לתלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי (דרוג 31)31/07/2019
kkmb.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי בהכשרה מעשית (קקמ"ב)31/07/2019
sw_guides.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי המדריך בהכשרה מעשית 31/07/2019
Teaching_Assistant.pdfערכת טפסים - עוזר הוראה31/07/2019
amit.pdfערכת טפסים - עמית הוראה31/07/2019
amit-senior.pdfערכת טפסים - עמית מחקר - סגל אקדמי בכיר03/07/2019
Assuta.pdfערכת טפסים - רופאים קליניים בדרגת מדריך נלווה אסותא 31/07/2019
57.pdfערכת טפסים- תשלום חד פעמי ( דרוג 57)22/05/2018

שימו לב:  

​נא לא להדפיס את ערכת הטפסים בהדפסה דו צדדית