סוג
  
כותרת
  
עדכון אחרון
  
doctoral.pdfערכת טפסים - דוקטורנטים29/06/2020
parallel-senior.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל - סגל אקדמי בכיר21/01/2020
parallel.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל - סגל אקדמי זוטר29/06/2020
junior_clinical.pdfערכת טפסים - מדריך קליני זוטר29/06/2020
external.pdfערכת טפסים - מורה מן החוץ29/06/2020
hours27.pdfערכת טפסים - מידע לעובד לפי שעות בפועל (דרוג 27)15/12/2019
grants.pdfערכת טפסים - מענקי מחקר21/01/2020
volunteer.pdfערכת טפסים - מתנדב11/01/2018
senior.pdfערכת טפסים - סגל אקדמי בכיר מן המניין21/01/2020
senior_clinical.pdfערכת טפסים - סגל קליני בכיר21/01/2020
non-academic.pdfערכת טפסים - עובד בהוראה לא אקדמית  (דרוג 33,34)29/06/2020
hours31.pdfערכת טפסים - עובד לפי שעות לתלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי (דרוג 31)29/06/2020
kkmb.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי בהכשרה מעשית (קקמ"ב)29/06/2020
sw_guides.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי המדריך בהכשרה מעשית 29/06/2020
Teaching_Assistant.pdfערכת טפסים - עוזר הוראה29/06/2020
amit.pdfערכת טפסים - עמית הוראה29/06/2020
amit-senior.pdfערכת טפסים - עמית מחקר - סגל אקדמי בכיר21/01/2020
Assuta.pdfערכת טפסים - רופאים קליניים בדרגת מדריך נלווה אסותא 29/06/2020
57.pdfערכת טפסים- תשלום חד פעמי ( דרוג 57)22/05/2018
personal-questionnaire-senior.pdfשאלון פרטים אישיים – סגל אקדמי בכיר (למקרה של מילוי ידני בלבד)15/12/2019

שימו לב:  

​נא לא להדפיס את ערכת הטפסים בהדפסה דו צדדית