סוג
  
כותרת
  
עדכון אחרון
  
doctoral.pdfערכת טפסים - דוקטורנטים06/10/2021
parallel-senior.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל - סגל אקדמי בכיר03/08/2021
parallel.pdfערכת טפסים - המסלול המקביל - סגל אקדמי זוטר06/10/2021
grants.pdfערכת טפסים – חוזה אישי אקדמי29/08/2022
junior_clinical.pdfערכת טפסים - מדריך קליני זוטר06/10/2021
external.pdfערכת טפסים - מורה מן החוץ06/10/2021
hours27.pdfערכת טפסים - מידע לעובד לפי שעות בפועל (דרוג 27)08/03/2021
volunteer-teaching.pdfערכת טפסים - מתנדב בהוראה06/10/2021
volunteer-research.pdfערכת טפסים - מתנדב במחקר16/03/2021
senior.pdfערכת טפסים - סגל אקדמי בכיר מן המניין03/08/2021
senior_clinical.pdfערכת טפסים - סגל קליני בכיר08/03/2021
non-academic.pdfערכת טפסים - עובד בהוראה לא אקדמית  (דרוג 33,34)06/10/2021
hours31.pdfערכת טפסים - עובד לפי שעות לתלמידים לתואר ראשון, שני ושלישי (דרוג 31)06/10/2021
kkmb.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי בהכשרה מעשית (קקמ"ב)06/10/2021
sw_guides.pdfערכת טפסים - עובד סוציאלי המדריך בהכשרה מעשית 06/10/2021
Teaching_Assistant.pdfערכת טפסים - עוזר הוראה06/10/2021
amit.pdfערכת טפסים - עמית הוראה06/10/2021
amit-senior.pdfערכת טפסים - עמית מחקר - סגל אקדמי בכיר03/08/2021
Assuta.pdfערכת טפסים - רופאים קליניים בדרגת מדריך נלווה אסותא 06/10/2021
57.pdfערכת טפסים- תשלום חד פעמי ( דרוג 57)16/03/2021
personal-questionnaire-senior.pdfשאלון פרטים אישיים – סגל אקדמי בכיר (למקרה של מילוי ידני בלבד)15/12/2019

שימו לב:  

​נא לא להדפיס את ערכת הטפסים בהדפסה דו צדדית