​​​🏠 כניסה לקיוסק מידע - חדש 

המידע שתמצא/י בקיוסק:
עדכון שם; עדכון מספרי טלפון; עדכון חשבון בנק; דיווח הקדשת זמן הנחיות לדיווח הקדשת זמן במערכת ; קרן לקשרי מדע בינלאומיים;
דיווח ימי מחלה ומילואים הסבר על דיווח היעדרות/אי היעדרות ; צבירה וניצול של חודשי שבתון וכרטיסי טיסה;


🏠 מערכת תפנית 
ניהול תקציבי מחקר וניהול כספי קרן קשרי מדע (קקמ"ב)​
להסבר כיצד להשתמש במערכת   


תהליכי עבודה:

השתלמויות ​בארץ - יש לדווח בקשה בתפנית.  לצרף את טופס הנספח לבקשה להוראת התשלום ולהעביר להנהלת חשבונות. 

השתלמויות בחו"ל-  בקשות יציאה להשתלמות ו/או כנס לחו"ל יש למלא בקשה ממוחשבת.

הגשת בקשות על גבי טופס "בקשה להשתלמות בחו"ל" מיועדת אך ורק לאלו שאין להם חשבון בתפנית (לא היה להם קרן קשרי מדע או סעיף אחר שנוהל בתפנית). את הבקשות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לרכזת השתלמויות : nesiot@bgu.ac.il (אין לשלוח בקשות בדואר רגיל).
 
חשוב לדעת: 
1. תשלומים לאחר נסיעה לחו"ל יבוצעו בשקלים בלבד.
2. לנוחיותכם - בעתיד מילוי הטפסים יהיו באופן מקוון.

🏠 כניסה למערכת חילן-נט 
המידע בקיוסק:
תלוש משכורת; טופס 106;