האוניברסיטה רואה בעובדיה את המשאב העיקרי להצלחתה, ומתוך סיבה זו הוחלט לפני מספר שנים, בשיתוף פעולה של מועצת העובדים המנהלים והטכניים והנהלת האוניברסיטה – לפתח, להשיק ולהטמיע את ביטוח הבריאות הקולקטיבי.

ביטוח הבריאות הקולקטיבי אינו בא במקום הביטוח הרפואי של קופות החולים – הוא ביטוח הבא לתת את ההשלמות, שלעיתים הן אלה שאנחנו זקוקים להם בזמן מחלה, בעיה בריאותית או כל מצוקה רפואית הדורשת התערבות.

* תקופת הסכם הביטוח הוארכה עד 31/3/2020.