מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש נותן שירות ומטפל באוכלוסיית הסגל האקדמי הבכיר העוסק בהוראה ובמחקר. על מנת לתת שירות איכותי ואישי, חברי הסגל מחולקים בין מתאמות המדור לפי פקולטות, וניתן לפנות אליהן בכל נושא ועניין. מיקום משרד: חדר 123 - בניין מנהלה וסנאט | פקס המדור: 6472964

צוות המדור

שם
  
תמונה
  
תפקיד
  
תחומי אחריותמסנןיצירת קשרמסנן
לילך דוידוביץלילך דוידוביץ	רמ"ד סגל אקדמי בכיר
רמ"ד סגל אקדמי בכיר
אופיר בן אהרון, רו"חאופיר בן אהרוןע. רמ"ד
ע. רמ"ד - אחראי על משרות, דוחות, בקרה, מחשוב וקליטת קבצים, טיפול בנושאים הנוגעים לחברי סגל בתוכנית קמ"ע ועמיתי מחקר
אירנה בינוב-וייסמןhttps://in.bgu.ac.il/hr/DocLib/Pages/senior/irena%20binov.jpg
​מתאמת -  מדעי הבריאות;
חוזה אישי כולל (למעט מדעי הרוח והחברה, המכונים לחקר המדבר, מכון בן-גוריון, התוכנית האקדמית לקורס טיס, קמפוס אילת, היחידה ללימודים רב־תחומיים, הפקולטה למדעי ההנדסה)

​6461082
irinabi@bgu.ac.il

חגית אסרףחגית אסרף
​מתאמת - מדעי הרוח והחברה; המכונים לחקר המדבר; מכון בן-גוריון; קמפוס אילת; המרכז ללימודים קדם אקדמיים; היחידה ללימודים רב־תחומיים והתוכנית האקדמית לקורס טיס; 
חוזה אישי כולל ביחידות הנ"ל.
העסקה לפי שעות (דירוג 27) למעט חוסידמן.

​6472617
girson@bgu.ac.il

קרן אביטבולקרן אביטבולמתאמת
​מתאמת - ניהול; מדעי ההנדסה; מדעי הטבע;
העסקה לפי שעות (דירוג 27) מרכז חוסידמן;
חוזה אישי כולל הפקולטה למדעי ההנדסה;