​​​לכל שאלה/הבהרה/התייחסות, יש לפנות למדור הרלוונטי בהתאם לאופי ההעסקה​
(ראו פרטים בסעיף צורת העסקה ע"ח תקציבי מחקר)

הצג הכל
הסתר הכל

​​

טופס בקשה לפרסום משרות​ מחקר »