* המידע מנוסח בלשון זכר, אולם הוא פונה לנשים וגברים כאחד.  

חשוב לדעת – אין להעסיק סטודנט ללא אישור בכתב מטעם היחידה להעסקת סטודנטים.

ההעסקה באוניברסיטה מכל סוג שהוא – גם על חשבון תקציבי מחקר – היא אך ורק העסקה שנעשתה באישור מראש ובמכתב רשמי של אגף משאבי אנוש  באוניברסיטה.  עובד יכול להיות מועסק באוניברסיטה ולהיות זכאי לכל התשלומים והזכויות הנגזרים מכך, רק אם קיים אישור בכתב מאגף משאבי אנוש – טרם תחילת העסקה בפועל (ולא בדיעבד).  

אישור העסקה רשמי – חובה לקרוא!

 אז מה על העובד לעשות? - לחץ כאן 

הזנת מינויים – יש להזין מינויים לא יאוחר מה- 10 לכל חודש עבור החודש השוטף. סטודנט שלא הוזן עבורו מינוי עד ה- 10 בחודש לא יועסק באותו החודש. 

מידע לממונים

הצג הכל
הסתר הכל