מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש ומדור סגל מינהלי וטכני מטפל באוכלוסיית חברי הסגל המועסקים על בסיס תקציבי מחקר בכל האוניברסיטה.

חוקר ממונה או מחלקה אקדמית המעוניינים להעסיק חבר סגל על חשבון תקציבי מחקר יפנו לאגף משאבי אנוש לפי הפרוט הבא:​

  • להעסקת חברי סגל בעלי Ph.D. / MD / / מנחים – למדור סגל אקדמי בכיר.

  • להעסקת חברי סגל בעלי MA / BA /  / ללא תואר – למדור סגל מנהלי וטכני.

  • בכל העסקה נקודתית וחד פעמית יש למלא טופס "תשלום חד פעמי" שישולם ע"י מחלקת שכר באגף משאבי אנוש.

תחומי האחריות והשירות הניתנים לחברי הסגל עוסקים בכל מעגל התעסוקה החל מתהליך הקליטה, דרך שלב החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות ועוד.

 

📌 מידע לחברי סגל אקדמי על חשבון תקציבי מחקר

 

צוות מדור סגל אקדמי בכיר,  אגף משאבי אנוש,
עומד לרשות חברי סגל מענקי מחקר (בעלי תואר Ph.D. / MD / / מנחים )  בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה. לשירות ממדור סגל אקדמי בכיר לחצו כאן

צוות מדור סגל מנהלי וטכני,  אגף משאבי אנוש,
עומד לרשות חברי סגל מענקי מחקר (בעלי תואר BA או MA  או ללא תואר)  בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה. לשירות ממדור סגל מנהלי וטכני לחצו כאן