קבלת החלטה על צורת העסקה על חשבון תקציבי מחקר​

להלן טבלת עזר לחוקר/ת הממונה בכדי לבחור את צורת ההעסקה המתאימה ובהתאם לאיזה יחידה במשאבי אנוש יש לפנות לצורך תחילת תהליך העסקה על חשבון תקציבי המחקר . לתשומת הלב – מלגה אינה שכר. לצורך תשלום מלגה יש לפנות לפקולטה שבה הנך חבר/ת סגל. אין להתחיל העסקה ללא טיפול במינוי מול משאבי אנוש.​

שכר חודשי הינו שכר המשולם בתשלום חודשי. שכר שעתי משולם על פי דיווח מספר שעות בכל חודש. 

העסקה לתקופה קצרה וחד פעמית  של עד חודש בלבד ניתן לשלם בתשלום חד פעמי דרך מחלקת שכר. כל העסקה ארוכה מכך, יש להוציא מינוי.

צורת העסקה גורם מטפל
עובד חודשי
(עובד המקבל שכר על בסיס חודשי)
בעל Phdמדור סגל אקדמי בכיר
בעל תואר שני ומטה (כולל סטודנטים)מדור סגל מנהל וטכני
עובד לפי שעות
(עובד המקבל שכר על בסיס תעריף שעה)
סטודנטהיחידה להעסקת סטודנטים
לא סטודנט (בכל השכלה שהיא)מדור סגל מנהלי וטכני

​הערה: סטודנט שמקבל מלגה ניתן להעסיק רק בשכר שעתי. ​ ​​


📌 מידע לחברי סגל אקדמי על חשבון תקציבי מחקר


מדור סגל אקדמי בכיר באגף משאבי אנוש ומדור סגל מינהלי וטכני מטפל באוכלוסיית חברי הסגל המועסקים על בסיס תקציבי מחקר בכל האוניברסיטה.

תחומי האחריות והשירות הניתנים לחברי הסגל עוסקים בכל מעגל התעסוקה החל מתהליך הקליטה, דרך שלב החוזים, שכר, זכויות אקדמיות, זכויות סוציאליות ועוד.

​צוות מדור סגל אקדמי בכיר, אגף משאבי אנוש, עומד לרשות חברי סגל מענקי מחקר (בעלי תואר Ph.D. / MD / / מנחים ) בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה. לשירות ממדור סגל אקדמי בכיר לחצו כאן

צוות מדור סגל מנהלי וטכני, אגף משאבי אנוש, עומד לרשות חברי סגל מענקי מחקר (בעלי תואר BA או MA  או ללא תואר) בכל הנושאים הקשורים למעגל התעסוקה שלהם באוניברסיטה. לשירות ממדור סגל מנהלי וטכני לחצו כאן