​פרסי המצוינות יוענקו השנה לחברות וחברי סגל מנהלי וטכני, שבעבודתם ובהתנהלותם מגלמים את ערכי האוניברסיטה ומהווים דוגמה חיה לסיפור שלנו. 

הקריטריונים לבחירה השנה, התייחסו לערכי האוניברסיטה: מצוינות ויושרה, אמנות האפשר, תעוזה מנצחת, הכללה ואחריות חברתית, כוחו של הביחד ורוח ישראלית.

בהמשך השנה יתקיים טקס חגיגי להענקת הפרסים, אליו יוזמנו כלל חברות וחברי הסגלים באוניברסיטה. פרטים על כך יימסרו בהמשך.

ואלו שמות חברות וחברי הסגל שנבחרו לקבלת פרסי המצוינות:

פרסי ​נשיא:


🔶 דיליה סיג​לר – אחראית קליטה ושילוב חוקרים חדשים, לשכת הרקטור

🔶 ג'ני רוקח – יועצ​ת לסגן נשיא ודיקן למו"פ, לשכת סגן נשיא ודיקן למו"פ


פרסי מ​נכ"ל:


🔶 ד"ר אפר​ת פורטי – מנהלת המעבדות לתמיכת מחקר במכון לננו-טכנולוגיה

🔶 חיים פלדמן ​– עובד מעבדות הוראה ומחקר, המחלקה להנדסה אזרחית וסביבתית, הפקולטה למדעי ההנדסה

🔶 אילנה צ'יפמ​ן – מרכזת פרסומים באנגלית, המחלקה לפרסומים ודוברות, סגן נשיא לקשרי ציבור ופיתוח משאבים


פרסי​ הוקרה:


🔶 רבקה י​הודה – עובדת מעבדות הוראה ומחקר, המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי ההנדסה

🔶 מיכל פלדמן ​אלמלם – מהנדסת מעבדות הוראה ומחקר, המחלקה למיקרוביולוגיה אימונולוגיה וגנטיקה, הפקולטה למדעי הבריאות

🔶 פנחס אלבילי​ה – מהנדס תקשורת, מדור תקשורת, המחלקה לתשתיות IT ושירות, אגף טכנולוגיות חדשנות ודיגיטל

🔶 רוזלין ממן – ר​כזת מחלקה, המחלקה לאומנויות, הפקולטה למדעי הרוח והחברה ​