​​technology.jpg

כלים אינטראקטיביים
​​​​​tools.jpgלמידה אינטראקטיבית היא גישה פדגוגית המשלבת רשתות חברתיות ומחשוב בעיצוב תכני לימוד ובהעברתם.
למידה אינטראקטיבית התפתחה מן הצמיחה המואצת של טכנולוגיה דיגיטלית ותקשורת וירטואלית במיוחד בין סטודנטים.
דור ה-Y הוא הדור הראשון שגדל עם מדיה דיגטילית, והוא עושה שימוש בטכנולוגיה בכל היבט של לימודיו. בני/ות הדור מצפים שלמידה אינטראקטיבית תהיה חלק אינטגראלי מהחינוך.​

מישחוק בכיתה Gamification​
gamification.jpgמהו מישחוק (Gamification)?
המושג מישחוק מתייחס לשימוש באלמנטים משחקיים (כמו תחרותיות ו/או תזמון משימות) בהקשרים שאינם משחקיים לצורך הגברת פעילות המשתמש ויצירת מחויבות ומעורבות (engagement) במשימה (Deterding, 2011). מישחוק מעניק למשימה מעטפת משחקית, למרות שבמהותה המשימה נותרה ללא שינוי. באופן תיאורטי ניתן ליישם מישחוק בכל משימה או תהליך.

 


​​​​​​​