דלג לתוכן העמוד
היחידה לקידום
איכות ההוראה והלמידה
הירשמו ללימודים להרשמה
​​

ערך בכיתה וכלים דיגיטליים בהוראה
 

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מעודדת את חברי הסגל לפתח ולהטמיע חידושים בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתה. לצורך כך פרסמה היחידה קולות קוראים והציעה לחברי סגל מענקים וליווי פדגוגי בפיתוח של דרכי הוראה חדשות ובשימוש בכלים דיגיטליים בכיתות במסגרת שני פרויקטים:

1. ערך בכיתה


pic55.jpgמחזירים את הערך ללמידה בכיתה. פרויקט זה נעשה בשיתוף עם האגודה הסטודנטיאלית ובמסגרתו מפתחים המרצים דרכי הוראה ופעילויות למידה חדשות בקורסים. מטרת הפרויקט היא לחזק את התועלת שמפיקים הסטודנטים מהעבודה המשותפת עם המרצים במהלך השיעורים. בליווי יועצי היחידה, מפתחים המרצים שיטות שיהפכו את הלמידה של הסטודנטים לפעילה יותר, מגוונים את שיטות וחומרי הלימוד (באמצעות הקלטה של הרצאות, הרחבה של מאגרי שאלו​ת וכן הלאה) ומחפשים דרכים ליישם רעיונות פדגוגיים שונים. במסגרת הפרויקט קיימו מרצים שונים למידה במתכונת של האקתונים, שילבו אלמנטים שמיישמים את רעיון ה'כיתה ההפוכה' (שבה זמן השיעור מנוצל להתמודדות עם בעיות, התנסויות ופתרון של תרגילים בעבודה שיתופית), וכן הטמיעו מרכיבים אינטראקטיביים ויישומיים בתהליך הלימוד. 

2. כלים דיגיטליים בהוראה


pic55.jpgבפרויקט זה מימנה היחידה רכישה והטמעה של כלים טכנולוגיים שמאפשרים להרחיב את הזדמנויות הלימוד של הסטודנטים בקורסים. עולם החינוך וההשכלה שופע בכלים חדשים שנועד לסייע בהצגה ועיבוד המידע, בהשתתפות ואינטראקציה בשיעור, בתהליכי הערכה ובאיסוף מידע על תהליכי הלימוד של הסטודנטים. הפרויקט נועד לאפשר למרצים לזכות במימון לרכישת רישיונות לתוכנות וכלים שונים ליישום בכיתה דוגמת MentiMeter, Kahoot, Wolfram Alpha, Storyline ואחרים.

להלן מבחר דוגמאות לפרויקטים הנ"ל >


ד"ר סימון מורן, המחלקה לניהול
הקורס "ניהול משא ומתן"

בקורס הזה הסטודנטים מתנסים בניהול משא ומתן ודנים בתיאוריה על בסיס ההתנסויות הישירות שלהם. ד"ר סימון מורן ביקשה לשנות את מבנה הקורס מלמידה תיאורטית ללמידה שמתבססת על סימולציות בעקבות התנסות בשיטה זו בארצות הברית. ההתנסות הבליטה את "האפקטיביות של השיטה לעומת השיטה שבה לימדנו קורס זה בארץ". מהלך השיעורים וההכנה שקדמה להם השתנו מן היסוד. הסטודנטים בקורס קיבלו חומרי רקע כשבוע לפני השיעור לצורך הכנה למשא ומתן שיקיימו עם צוות אחר בקורס. בתחילת השיעור הסטודנטים משתתפים בסימולצייה שבסופה הם מגישים את טפסי ההסכם אליהם הגיעו. צוות הקורס מקודד את ההסכמים ומעבד את המידע להצגות גרפיות שונות. בחלק השני של השיעור הקבוצה דנה במידע שהופק מההתנסות ומתוכו מגבש תובנות מעשיות ותיאורטיות. בסיום השיעור ממלאים הסטודנטים טופס משוב על הסטודנטים שאיתם קיימו את המשא ומתן. המשוב משוקלל ומוזן חזרה אל הסטודנטים לצורך הלמידה.

הלמידה בקורס מאפשרת לסטודנטים לפתח ידע יישומי חזק לצד ידע תיאורטי עדכני. הסטודנטים מפתחים מיומנויות רלוונטיות בכל השלבים של תהליך המשא ומתן, החל מההכנה, זיהוי ההזדמנויות בתהליך, יכולת הניהול של הסיטואציה וגם של היכולת לנתח את האירוע בסיומו.

בעזרת מענק היחידה נרכשו ערכות סימולציה רלוונטיות וכן מומנה העזרה בכוח אדם לניהול וביצוע התהליך במהלך השיעורים עצמם.


ד"ר אודיה כהן, המחלקה לסיעוד

שילוב לומדות דיגיטליות בקורס "אתיקה בסיעוד"​

אתיקה בתחומים טיפוליים מעוררת שאלות מעשיות רבות והיא חלק בלתי נפרד מהמקצועיות של אנשים העוסקים במקצועות הבריאות. בקורס זה ביקשה ד"ר אודיה כהן לחזק את המימדים היישומיים בלמידה של הנושא. לצורך כך הציעה לפתח לומדות דיגיטליות מבוססות על פלטפורמת Stroyline שמאפשרת לבנות לומדות. בתמיכת היחידה, אודיה וצוותה יצרו מבנה משולב של שיעורים שחלקם מבוססים על למידה דיגיטלית באמצעות לומדות וחלקה במפגשים פרונטליים שאפשרו להעמיק את הידע של הסטודנטים ואת השילוב בין ההיבטים המעשיים שבהם התנסו הסטודנטים בלומדות ובהיבטים התיאורטיים בתחום. אודיה פיתחה שבע לומדות בסוגיות אתיות מעשיות שונות תוך התאמה לתקופה המאתגרת של התמודדות עם מגפת הקורונה, בין היתר באמצעות דיון בסוגיות הקשורות בטיפול במגיפות ועל הקוד האתי של טיפול רפואי של אחים ואחיות. המהלך אפשר לאודיה לנהל את הקורס בגמישות שהיתה נחוצה בתקופה זאת. שינוי כזה דרש השקעה גדולה של זמן בתהליך הפיתוח, אך התרומה שלה ללמידה של הסטודנטים וליצירת תהליך לימודי משמעותי עבורם היו גדולים, ואודיה מתכננת לשלב את האמצעים האלה גם בקורסים אחרים שהיא מלמדת בפקולטה לבריאות.

"במהלך ביצוע הלו​מדות, ועל מנת להביא לסטודנטים מידע מגוון ואיכותי, קיימתי עם פרופ' שמעון גליק מספר שיחות שהוקלטו באולפן האוניברסיטה בתיאום עם מר עופר ברעם ומר מיכאל קליטן" מתארת אודיה כהן, "אני מודה להם מאוד שאפשרו את הקלטת השיחות האלה, זו הייתה חוויה יוצאת דופן שאפשרה לנו לשלב בלומדות קטעים מרתקים מהשיחות בהן הסביר מושגים אתיים מורכבים באופן פשוט והגיוני- והסטודנטים זכו לשמוע אותו בנושאים רלוונטיים... משיחות אישיות שקיימתי במהלך הסמסטר עם הסטודנטים, למדנו ביחד מה מתאים יותר ומה מתאים פחות להעשרה של חוויית הלמידה, ובסה"כ הסטודנטים דיווחו על רמת שביעות רצון גבוהה מהקורס" סיכמה אודיה כהן, אני מקווה שזו רק ההתחלה, ונמשיך להתקדם בכך בשנים הבאות


​