דלג לתוכן העמוד
היחידה לקידום
איכות ההוראה והלמידה
הירשמו ללימודים להרשמה
​​

שינוי אופן הוראה ושילוב כלים דיגיטליים בהוראה


​היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מעודדת את חברי הסגל לפתח ולהטמיע חידושים בתהליכי ההוראה והלמידה בכיתה. 
לצורך כך פרסמה היחידה קולות קוראים והציעה לחברי סגל מענקים וליווי פדגוגי בפיתוח של דרכי הוראה חדשות ובשימוש בכלים דיגיטליים בכיתות: 

לוגו משנים קיוון.jpg 

1. קול קורא תחרותי לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה- משנים קיוון

בשנה האחרונה נקלעה קהילת האוניברסיטה, מרצים.ות וסטודנטים.ות לסיטואציה חדשה שחייבה התאמות ושינויים בדרכי ההוראה והלמידה. ההתמודדות לאורך הסמסטר חשפה אתגרים שונים בתהליך ההוראה והלמידה הדיגיטלית. 

קול קורא זה הזמין את חברי.ות הסגל להגיש הצעות למימון פיתוח של פתרונות פדגוגיים להתמודדות עם האתגרים השונים בתהליך ההוראה והלמידה המקוונת.

2. קול קורא תחרותי לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה  

עם התפתחות הטכנולוגיה וחדירתן של גישות המעודדות למידה פעילה יותר, גובר השימוש באמצעים טכנולוגיים בכיתה ומחוצה לה. קול קורא זה מזמין את חברי.ות הסגל המעוניינים בתמיכה כספית של היחידה, להגיש הצעות לרכישת אמצעי הוראה מבוססי  טכנולוגיה. נציין כי למרבית האמצעים הדיגיטליים יש גרסה ללא תשלום המוגבלת במספר שאלות או במספר המשתתפים. 

במסגרת קול קורא זה הוגשו בקשות לקבלת מימון המאפשר שימוש ללא ההגבלות הנ"ל.

נבחרו פרויקטים המשלבים חדשנות בהוראה.
הפרויקטים שזכו הפעם מגוונים ומתפרסים על נושאים שונים ועיקרם התמודדות עם ההוראה המקוונת ויצירת משאבי למידה:

> צילום מעבדות הוראה 
> צילום תרגולים
> האקתון
> יצירת פודקאסטים כחלק מהערכה חלופית
> כתיבת מקרים קליניים
> צילום ראיונות עם אנשי רפואה
> יצירה ושילוב פודקאסטים בהוראת הקורס
> בניית לומדות ללמידה עצמאית בקורס
> שילוב כלים דיגיטליים מגוונים בקורסים ועוד. 

מועד המענה על הקול הקורא לשיפור תהליכי הוראה הסתיים,
הוחלט להאריך את מועד ההגשה לתמיכה בכלים דיגיטליים בהוראה עד 13.3.2021​ > להגשה​


להלן מבחר דוגמאות לפרויקטים הנ"ל מסמסטר ב', תש"פ >

ד"ר סימון מורן, המחלקה לניהול
הקורס "ניהול משא ומתן"

בקורס הזה הסטודנטים מתנסים בניהול משא ומתן ודנים בתיאוריה על בסיס ההתנסויות הישירות שלהם. ד"ר סימון מורן ביקשה לשנות את מבנה הקורס מלמידה תיאורטית ללמידה שמתבססת על סימולציות בעקבות התנסות בשיטה זו בארצות הברית. ההתנסות הבליטה את "האפקטיביות של השיטה לעומת השיטה שבה לימדנו קורס זה בארץ". מהלך השיעורים וההכנה שקדמה להם השתנו מן היסוד. הסטודנטים בקורס קיבלו חומרי רקע כשבוע לפני השיעור לצורך הכנה למשא ומתן שיקיימו עם צוות אחר בקורס. בתחילת השיעור הסטודנטים משתתפים בסימולצייה שבסופה הם מגישים את טפסי ההסכם אליהם הגיעו. צוות הקורס מקודד את ההסכמים ומעבד את המידע להצגות גרפיות שונות. בחלק השני של השיעור הקבוצה דנה במידע שהופק מההתנסות ומתוכו מגבש תובנות מעשיות ותיאורטיות. בסיום השיעור ממלאים הסטודנטים טופס משוב על הסטודנטים שאיתם קיימו את המשא ומתן. המשוב משוקלל ומוזן חזרה אל הסטודנטים לצורך הלמידה.

הלמידה בקורס מאפשרת לסטודנטים לפתח ידע יישומי חזק לצד ידע תיאורטי עדכני. הסטודנטים מפתחים מיומנויות רלוונטיות בכל השלבים של תהליך המשא ומתן, החל מההכנה, זיהוי ההזדמנויות בתהליך, יכולת הניהול של הסיטואציה וגם של היכולת לנתח את האירוע בסיומו.

בעזרת מענק היחידה נרכשו ערכות סימולציה רלוונטיות וכן מומנה העזרה בכוח אדם לניהול וביצוע התהליך במהלך השיעורים עצמם.


ד"ר אודיה כהן, המחלקה לסיעוד
שילוב לומדות דיגיטליות בקורס "אתיקה בסיעוד"​

אתיקה בתחומים טיפוליים מעוררת שאלות מעשיות רבות והיא חלק בלתי נפרד מהמקצועיות של אנשים העוסקים במקצועות הבריאות. בקורס זה ביקשה ד"ר אודיה כהן לחזק את המימדים היישומיים בלמידה של הנושא. לצורך כך הציעה לפתח לומדות דיגיטליות מבוססות על פלטפורמת Stroyline שמאפשרת לבנות לומדות. בתמיכת היחידה, אודיה וצוותה יצרו מבנה משולב של שיעורים שחלקם מבוססים על למידה דיגיטלית באמצעות לומדות וחלקה במפגשים פרונטליים שאפשרו להעמיק את הידע של הסטודנטים ואת השילוב בין ההיבטים המעשיים שבהם התנסו הסטודנטים בלומדות ובהיבטים התיאורטיים בתחום. אודיה פיתחה שבע לומדות בסוגיות אתיות מעשיות שונות תוך התאמה לתקופה המאתגרת של התמודדות עם מגפת הקורונה, בין היתר באמצעות דיון בסוגיות הקשורות בטיפול במגיפות ועל הקוד האתי של טיפול רפואי של אחים ואחיות. המהלך אפשר לאודיה לנהל את הקורס בגמישות שהיתה נחוצה בתקופה זאת. שינוי כזה דרש השקעה גדולה של זמן בתהליך הפיתוח, אך התרומה שלה ללמידה של הסטודנטים וליצירת תהליך לימודי משמעותי עבורם היו גדולים, ואודיה מתכננת לשלב את האמצעים האלה גם בקורסים אחרים שהיא מלמדת בפקולטה לבריאות.

"במהלך ביצוע הלו​מדות, ועל מנת להביא לסטודנטים מידע מגוון ואיכותי, קיימתי עם פרופ' שמעון גליק מספר שיחות שהוקלטו באולפן האוניברסיטה בתיאום עם מר עופר ברעם ומר מיכאל קליטן" מתארת אודיה כהן, "אני מודה להם מאוד שאפשרו את הקלטת השיחות האלה, זו הייתה חוויה יוצאת דופן שאפשרה לנו לשלב בלומדות קטעים מרתקים מהשיחות בהן הסביר מושגים אתיים מורכבים באופן פשוט והגיוני- והסטודנטים זכו לשמוע אותו בנושאים רלוונטיים... משיחות אישיות שקיימתי במהלך הסמסטר עם הסטודנטים, למדנו ביחד מה מתאים יותר ומה מתאים פחות להעשרה של חוויית הלמידה, ובסה"כ הסטודנטים דיווחו על רמת שביעות רצון גבוהה מהקורס" סיכמה אודיה כהן, אני מקווה שזו רק ההתחלה, ונמשיך להתקדם בכך בשנים הבאות.

דוגמא ללומדה שהוכנה במסגרת הפרויקט על הקוד האתי של האחיות והאחים בישראל.​


ד"ר עדי מורנו, התכנית למגדר, הפקולטה למדעי הרוח והחברה
הקורס "מגדר וחברה"

קורס חברה ומגדר הוא קורס שנתי שמקנה כלים לבחון סוגיות חברתיות רחבות מזווית ראייה מגדרית. הקורס עוסק בהבנייה חברתית של מגדר, בהיבטים שונים של אי שוויון מגדרי, מעמדי ואתני ובכלים לניתוח ולאתגור המציאות החברתית הקיימת מתוך זווית ראייה פמיניסטית.

בעקבות פידבק מהסטודנטיות בסוף סמסטר א', שציינו שהן מתקשות לתרגם את הדיונים שנערכים בחלל הכיתה לשיח בבית, עם חברים, ולסוגיות מהיומיום שלהם, ובעזרת התמיכה מפרויקט "ערך בכיתה" הוסב הקורס ללמידה מבוססת פרויקטים, כך שכל סטודנט/ית יכל/ה להתאים בין התחומים שמעסיקים אותו/ה לבין התכנים שלמדנו בכיתה. בתחילת הסמסטר כל סטודנט/ית התבקשה להציע הצעה לפרויקט אישי שנוגע להיבטים של מגדר ואי שוויון חברתי. הפרוייקטים קובצו על ידי צוות הקורס למקבצים לפי התחום בו הם נגעו: מיניות, אלימות, גבריות והבניית זהויות מגדר, דימוי גוף, מעמד ופוליטיקה של דאגה. הסילבוס של סמסטר ב' נבנה בהתאם לפרויקטים שהוצעו, כך שבכל שיעור למדנו יחד טקסט תאורטי שנוגע לתחום הפרויקט, ובנוסף הקבוצה אליה השיעור נוגע התבקשה להציג מאמר אחר באותו התחום כרפרט. העבודה המשותפת אפשרה לסטודנטיות להעמיק ולחדד את הפרויקטים שברצונם לערוך, כך שלקראת סוף הסמסטר לכל קבוצה היתה הצעת פרויקט משותפת. ברוח התקופה הנוכחית הפרויקטים נערכו כולם באופן מקוון, למעט אחד שנעשה באופן טלפוני.

לבסוף, בהתאם לעקרונות למידה מבוססת פרויקטים סיימנו את הסמסטר במפגש למידה חגיגי אליו הוזמנו כל הסטודנטיות וסגל ההוראה בתכנית למגדר, בו הוצגו הפרויקטים של כל הקבוצות. המפגש אירח את עו"ד ספיר סלוצקר עמרן וכרמן אלמקייס, פעילות פמיניסטיות והמייסדות של תנועת "שוברות קירות" שתיארו את הפעילות הפוליטית-פמיניסטית היצירתית שהצליחו לקדם בתקופת הקורונה, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובכלים של התנגדות "מלמטה".

פרויקט "משחקים של שינוי"

https://www.facebook.com/groups/320955315721339


פרויקט "גברים מדברים גברויות"

https://www.instagram.com/mentalkmasculinities/