​​​​​​​​​​באוגוסט 2002 החל לפעול מרכז לאיכות ההוראה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

החל מ 2015 המרכז שינה פניו, והוקמה היחידה לקידום איכות הוראה והלמידה שמאחדת תחת קורת-גג אחת מגוון של פעילויות הקשורות בהשבחת ההוראה והלמידה. חלקן, התקיימו בעבר באופן מבוזר באוניברסיטה, ואחרות, הן פרי יוזמה של היחידה כמענה לצרכים של ​ציבור המרצים והסטודנטים. היחידה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב היא מן הוותיקות מבין המוסדות האקדמיים בארץ בהם קיימות ופועלות יחידות כאלה.

היחידה יוזמת ומפעילה מגוון פעילויות הקשורות לקידום ההוראה לסגלי ההוראה בדרגים השונים, ולקידום הלמידה. פירוט של הפעילויות המתקיימות במהלך שנת הלימודים מתפרסם מעת לעת, ומובא לידיעת ציבור המרצים והמורים. ​


חזון​ היחידה

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה פועלת לשיפור ההוראה, הגברת יעילותה ולקידום חדשנות פדגוגית במטרה להפוך את חווית הלימוד של הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב למשמעותית. היחידה פועלת בהכוונתה של ועדת היגוי בה חברים נציגי כל הפקולטות, המשנה לרקטור ויו"ר אגודת הסטודנטים. היחידה מציעה לחברי הסגל סדנאות הוראה בנושאים שונים, ייעוץ פדגוגי אישי, ליווי בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות הוראה חדשות ושיפור של שיטות ההוראה הקיימות. היחידה מנהלת גם את סקר שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה שתוצאותיו זמינות למרצי הקורסים, לראשי היחידות האקדמיות ולסטודנטים. היחידה פועלת כדי להרחיב ולהעשיר את הזדמנויות הלמידה לסטודנטים, וכן מטפחת את שיתוף הפעולה עימם באמצעות דיאלוג מתמשך עם נציגי הסטודנטים במחלקות השונות וחברי הנהלת אגודת הסטודנטים. 

Our​ ​vision​

The mission of the Unit for the Advancement of Quality in Teaching and Learning​ is to enhance and support te​aching excellence, effectiveness, and innovation that bring about a meaningful learning experience at BGU. The Unit operates under the guidance of a steering committee which includes the vice-rector and representatives from each faculty. Among the Unit's major activities are developing and​ organizing workshops on various aspects of teaching, providing individual consultation, improving teaching methods, implementing new technologies, enriching students' learning opportunities, and conducting the course evaluation survey. The results of the survey are made available to the individual faculty members, to the Head of the academic unit, and to the students. The Unit fosters a strong collaboration with the students by maintaining a continuous dialogue with student representatives of various departments, and by including the chair of BGU's student union as a member of the Unit's Steering Committee​