על מנת לקדם את לימודי האנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות גיבשה המל"ג החלטה בדבר הוראה ולמידה של קורסי תוכן באנגלית לתלמידי תואר ראשון.

בהתאם להחלטת הוועדה המרכזת החל משנת תשפ"ב כל סטודנט.ית לתואר ראשון נדרש.ת ללמוד שני קורסים בשפה האנגלית. מתוכם קורס אחד יכול להיות "אנגלית מתקדמים 2", והקורס השני יהיה קורס תוכן מתוך תוכנית הלימודים (2 נק"ז לפחות).

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מציעה לחברי וחברות הסגל סיוע בהתאמת קורסי תוכן להוראה בשפה האנגלית ומתן הנחייה וייעוץ בניהול שיעור בשפה האנגלית.

משך התהליך ואופיו נקבע ע"י השותפים.ות והוא כולל תצפיות בשיעור, שיחות משוב ותכנון הוראה משותף.

חברי וחברות סגל המעוניינים בסיוע מוזמנים.ות לפנות לשגיא פלנדלר, רכז שילוב הוראה אקדמית באנגלית בדוא"ל: sagif@post.bgu.ac.il