​טיפים לשימוש נכון בקול- בהוראה קורסי תוכן באנגלית​​

הוראה ולמידה.jpg

Boosting Attendance and Participation

הוראה ולמידה.jpg

On Beginning a Course

הוראה ולמידה.jpg

P​​ositive feedback

הוראה ולמידה.jpg


Online English Resources for Students

הוראה ולמידה.jpg

Conduct in the classroom

הוראה ולמידה.jpg

A No Frills Approach to Skills​

הוראה ולמידה.jpg

The Curse of Knowledge and
Academic Instruction in English​

הוראה ולמידה.jpg