​סקר אמצע סמסטר באמצעות מערכת המודל - ​​

Moodle2.png

שאלון משוב לשימושכם האישי, שיאפשר לכם התאמות באופן מיידי, איתור בעיות והתמודדות איתן עוד במהלך הסמסטר.

בלי הרבה עבודה -  נכנסים לאתר הקורס במערכת המודל, ובאמצעות כמה פעולות פשוטות מוסיפים שאלון קיים
(ניתן גם לחבר שאלון חדש). 

​תוצאות יתקבלו באופן אוטומטי במערכת המודל.