בתהליך ההוראה אנחנו נדרשים להעריך גם את הידע והיכולות של הסטודנטים שאנחנו מלמדים. בתהליך ההערכה יתכן שנרצה לדעת עד כמה הסטודנטים שולטים בחומר שהם למדו, האם ראוי שיחזרו על הקורס או על נושאים מסוימים, ומיהם הסטודנטים הראויים לשבח ואולי גם מתאימים לזכות בהעדפה בקבלה לתארים מתקדמים או במלגות הצטיינות. ההיחשפות לעקרונות היסוד של פיתוח מבחנים והניסיון לשמור על עקרונות אלה בזמן כתיבת המבחן יכולים לשפר מאוד את איכות המבחנים, ולשפר את התוקף של ההחלטות המתקבלות על סמך השימוש בהם.

עקרונות מנחים כלליים בכתיבת מבחנים (לא בחינות מקוונות):

> תוקף ומהימנות   
> הוגנות בהערכה   
> השוואה בין פריטים סגורים ופריטים פתוחים  
> קווים מנחים ודוגמאות לחבור ולהערכה של שאלות פתוחות 
> קווים מנחים ודוגמאות לחיבור שאלות ברירה    


עקרונות והנחיות לחיבור מבחנים אקדמיים.pdf

קישורים לסרטונים מתוך הקורס המקוון "פיתוח כלי מדידה והערכה".

מבוא לחיבור פריטים סגורים ופתוחים

פריטים סגורים

מבוא לחיבור פריטים סגורים

חיבור גזע הפריט

ניסוח אפשרויות התשובה – חלק א

ניסוח אפשרויות התשובה – חלק ב


פריטים פתוחים