​​​

presentation.jpgתחומי מדעי הטבע וההנדסה אלו תחומים מורכבים להוראה, הדורשים פעמים רבות המחשות ויזואליות לתהליכים אותם קשה להסביר במילים ובתמונות בלבד. העולם הדיגיטלי מאפשר לגשר על פער זה באמצעות שימוש במגוון כלים והמחשות אינטראקטיביות הזמינות באופן דיגיטלי ויכולות לעזור לסטודנטים להתמודד עם הנושאים הנלמדים בקורס.

שימוש במהלך השיעור יכול להתבצע הן כחלק משיעור פרונטלי בהקרנה על הלוח, או כחלק משיעור מקוון.

לפני השיעור- לעיתים אנו נזקקים לידע מסויים אצל הסטודנטים לפני תחילת השיעור, אך כמרצים אנו יודעים כי משימות קריאה אשר ניתנות לסטודנטים לפני תחילת השיעור לא תמיד מתבצעות כפי שהיינו רוצים. המחשות אינטראקטיביות מסוג זה הן סוג של משחק אשר זמין יותר ומהנה יותר, אשר מאפשר הכרות עם מושגי היסוד ומאפשר לנו לנצל את זמן השיעור על מנת להכנס לעומק המושגים והתהליכים המורכבים יותר.

אחרי השיעור- ניתן להשתמש בסימולציות כחלק מתרגילי הבית, ולתת שאלות מחשבה וניתוח נתונים על בסיס התוצאות המתקבלות מהסימולציה.

חומרי עזר- בנוסף, המחשות אלה יכולות לשמש ככלי עזר אשר מפורסם במערכת המודל לעזרת הסטודנטים ולבחירתם, המיועד לסטודנטים המרגישים שהם צריכים הסברים נוספים, מה שיכול להחליף לעיתים הגעה לשעות קבלה בגלל שאלות בסיסיות.

עקב אופיו של העולם הדיגיטלי, כלים אלו עוברים שינויים באופן קבוע, בחלקם- מספר ההדגמות גדלות עם הזמן, וחלק אחר נסגר ואינו מתוחזק ומותאם לפורמטים החדשים הנהוגים ברשת האינטרנט. על מנת להקל על החיפוש מצורפים פה מספר כלים ומאגרים שאנו מאמינים שצפויים להיות רלוונטים גם בשנים הקרובות. ​

כלים להדגמה וסימולציה

הצג הכל
הסתר הכל

​​