​​​ההוראה היא מרכיב מרכזי וחשוב בעשייתנו האקדמית. מידי שנה אנו מוקירים את חברי וחברות הסגל האקדמי על הצטיינות בהוראה. הקריטריונים לפרסי הצטיינות בהוראה תוכננו בקפידה כדי לזהות ולהוקיר מרצות ומרצים המפגינים באופן עקבי איכויות יוצאות דופן בפרקטיקה ההוראה שלהם. באמצעות קריטריונים קפדניים אלה, פרסי הצטיינות בהוראה שואפים לזהות מרצות ומרצים המדגימים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של הוראה ומשמשים מודל לחיקוי עבור עמיתיהם ותלמידיהם כאחד.​

> להלן הקריטריונים לשנת תשפ"ג