education-1959551__340.jpg

כיצד מעוררים עניין ומעורבות בשיעורים? 
> כיצד משפיעים על הנוכחות בכיתה? ​​​​​​​​​​​​​​​
> כיצד מבטיחים שהידע שנרכש בקורס לא ייעלם בתום הבחינה? 
> כיצד הופכים את הידע התיאורטי ליישומי?​

הוראה בהשכלה הגבוהה מציבה בפני חברי הסגל אתגרים מגוונים. חלקם הגדול משותפים לרבים מאיתנו וניתן ללמוד מנסיונם של אחרים ואף לחשוב יחד על פתרונות אפשריים. 

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מכנסת מפגשים חודשיים של חברי הסגל לדיון בסוגיות בתחום ההוראה והלמידה. מטרת המפגשים ליצור הזדמנויות לסגל לחלוק ידע, להחליף רעיונות וללמוד זה מזה, להתייעץ ולהתלבט יחד בשאלות על הוראה שמעסיקות את חברי הסגל. ​​

פורום הוראה לחודש דצמבר >​

פורום ההוראה לחודש דצמבר יתמקד בשיטות הוראה המשלבות למידה א-סינכרונית עם למידה סינכרונית.

מנחים: גב' מיכל שמש ממדעי הטבע, פרופ' מייק קודיש ופרופ' חן קיסר ממדעי המחשב, ופרופ' שרון פרדו מהמחלקה לפוליטיקה וממשל​.

הפורום יתקיים ב 29.12.20, 12:00-13:30
קישור לזום יישלח לנרשמים


פורום הוראה לחודש ינואר >​

פורום ההוראה לחודש ינואר יתמקד ב"איך לגרום לסטודנטים לפתור תרגילים בעצמם".

מנחה: פרופ' מעוז שמיר, המחלקה להנדסה ביורפואית

הפורום יתקיים ב 5.1.2021, 10:00-11:30
קישור לזום יישלח לנרשמים


פורום הוראה לחודש פברואר >​

​​פורום ההוראה לחודש פברואר יתמקד בעיצוב למידה והכנת לומדות ושילובן בקורסים

מנחה: ד"ר אודיה כהן, המחלקה לסיעוד

הפורום יתקיים ב 16.2.2021, 10:00-11:30​
קישור לזום יישלח לנרשמים

> ל​רישום​

​​מפגשים שהתקיימו בעבר >

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​​​​