​​​​​​​​education-1959551__340.jpg

כיצד מעוררים עניין ומעורבות בשיעורים? 
> כיצד משפיעים על הנוכחות בכיתה? ​​​​​​​​​​​​​​​
> כיצד מבטיחים שהידע שנרכש בקורס לא ייעלם בתום הבחינה? 
> כיצד הופכים את הידע התיאורטי ליישומי?​

הוראה בהשכלה הגבוהה מציבה בפני חברי הסגל אתגרים מגוונים. חלקם הגדול משותפים לרבים מאיתנו וניתן ללמוד מנסיונם של אחרים ואף לחשוב יחד על פתרונות אפשריים. 

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מכנסת מפגשים חודשיים של חברי הסגל לדיון בסוגיות בתחום ההוראה והלמידה. מטרת המפגשים ליצור הזדמנויות לסגל לחלוק ידע, להחליף רעיונות וללמוד זה מזה, להתייעץ ולהתלבט יחד בשאלות על הוראה שמעסיקות את חברי הסגל. ​​​​​​

פורום הוראה לחודש ינואר- 

4.1.2023, 11:00-12:30, אולם אורן

מה נשתנה בהוראה והלמידה בעקבות הקורונה? רעיונות ששרדו במבחן החזרה לשגרה

מרצה: פרופ' רועי זולטן, המחלקה לכלכלה

> להרשמה

מידע יעודכן בהמשך


​​מפגשים שהתקיימו בעבר 

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​​​​