​> ​הכשרה של חברי הסגל החדשים בתחום ההוראה.
> פיתוח מקצועי להעשרת הידע הפדגוגי של חברי הסגל.
> ייעוץ פדגוגי לחברי הסגל.
> שילוב של שיטות הוראה חדשניות.
> קידום ותמיכה ביוזמות פדגוגיות של חברי הסגל.
> הטעמה של כלים טכנולוגיים בהוראה והלמידה.
> התאמת מערכת ה - Moodle לשימושים הפדגוגיים.
> ליווי פדגוגי בפיתוח והפקת קורסי mooc.
> בניית סקר שביעות הרצון מהוראה והפעלות; הובלת תהליכים של הפקת לקחים מממצאי הסקר.
> הנעה וקידום של יוזמות שונות לשיפור מוכנות הסטודנטים ללימודים באוניברסיטה.
> עידוד הקשר והדיאלוג בין חברי הסגל והסטודנטים.​