• הכשרה של חברי.ות הסגל החדשים בתחום ההוראה.

  • פיתוח מקצועי להעשרת הידע הפדגוגי של חברי.ות הסגל.

  • ייעוץ פדגוגי לחברי הסגל.ות.

  • שילוב של שיטות הוראה חדשניות.

  • קידום ותמיכה ביוזמות פדגוגיות של חברי.ות הסגל.

  • הטעמה של כלים טכנולוגיים בהוראה והלמידה.

  • התאמת מערכת ה - Moodle לשימושים הפדגוגיים.

  • ליווי פדגוגי בפיתו​ח והפקת קורסי mooc.

  • בניית סקר שביעות הרצון מהוראה והפעלות: הובלת תהליכים של הפקת לקחים מממצאי הסקר.

  • הנעה וקידום של יוזמות שונות לשיפור מוכנות הסטודנטים.יות ללימודים באוניברסיטה.

  • עידוד הקשר והדיאלוג בין חברי.ות הסגל והסטודנטים.יות.​