​​​​​​​

מהו מישחוק (Gamification)?
המושג מישחוק מתייחס לשימוש באלמנטים משחקיים (כמו תחרותיות ו/או תזמון משימות) בהקשרים שאינם משחקיים לצורך הגברת פעילות המשתמש ויצירת מחויבות ומעורבות (engagement) במשימה (Deterding, 2011). מישחוק מעניק למשימה מעטפת משחקית, למרות שבמהותה המשימה נותרה ללא שינוי. באופן תיאורטי ניתן ליישם מישחוק בכל משימה או תהליך.

יתרונות של מישחוק בהוראה:
הנאה, חוויה קבוצתית, הגברת מוטיבציה, למידה פעילה, מעורבות, קבלת משוב מיידי, שימוש בכלים עכשוויים. 

"Fun is just another word for learning"
 Raph Koster  

כלים למישחוק בכיתה

הצג הכל
הסתר הכל

​​​​