​​​​​​​1צילום מרצה.jpg

בסמסטר הקרוב יופעלו בקמפוס מספר רב של כיתות היברידיות- כיתות שבהן מותקנת מערכת לצילום אוטומטי של השיעור (באמצעות מצלמה שעוקבת אחר המרצה והלוח)

ומערכת ZOOM ROOM כך שחלק מהסטודנטים/יות בקורס יוכלו להשתתף בשיעור בכיתה וחלקם/ן ב-ZOOM.    

ההוראה בכיתות אלה מאפשרת גמישות לסטודנטים/יות בבחירת אופן ההשתתפות בשיעור, למידה יחד במרחב פיזי משותף (בהתאם להנחיות משרד הבריאות) ולמרצים אפשרות ללמד מול סטודנטים/יות בכיתה ולהשתמש באמצעי ההוראה הזמינים בכיתה, לוח ומקרן.  ​

עדכון בנושא הפעלת כיתות היברידיות.pdf


חומרי הדרכה על הוראה בכיתה ההיברידית:

סרטון: היכרות עם הכיתה ההיברידית

סרטון: הוראה במצב של שיתוף מסך

סרטון: הרצאה תוך שימוש בלוח

מדריך להוראה במצב הרצאה עם לוח.pdf
מדריך להוראה במצב של שיתוף מסך.pdf
טיפים להוראה בכיתה ההיברידית.pdf

מדריך להפעלת כיתה היברידית - מצב הרצאה.pdf

מדריך להפעלת כיתה היברידית - מצב הקרנה.pdf


Instructional materials on teaching in the hybrid classroom​:

Video: Introduction to the hybrid class​