​​חשיבות הסקר

ברור לנו שאתם, הסטודנטים, משיבים לסקר – אם אתם חשים שמרצים מתעניינים בו ושהוא משפיע!
אכן, מרצים מתעניינים בו - מדי סמסטר יש כ- 6000 כניסות של מרצים לדוחות הסקר!
לידיעתכם, הסקר הינו מקור מידע חיוני למקבלי החלטות לתכנון, שיבוץ ושיפור ההוראה.​
התוצאה - מגמת עליה עקבית בשיעור הזוכים להערכות טובות ומצוינות, וצמצום בנמוכות.

​מהות הסקר 

הסקר משקף את הביטוי שבחרו סטודנטים לתת לעמדתם לגבי הקורס והמרצה. עמדתם זו משקפת את תחושתם לגבי אפקטיביות הלמידה שלהם בקורס, מטרת ההוראה. ככלל, דעתם של סטודנטים על לימודי התואר הראשון משפיעה על רצונם להמשיך ללימודי מחקר. אי שביעות רצון נובעת בעיקר מהיעדר הבסיס המצופה מהוראה - בהירות, רלוונטיות, סדר והוגנות. מנגד, שביעות רצון גבוהה מותנית במאפיינים נוספים של חוויית הלימוד - עניין, אתגר, ואכפתיות. יש להעריך את איכות ההוראה גם באמצעות - הערכת חומרי הלימוד והבחינות, צפייה בשיעורים, מאמצי המרצה לפיתוח ושיפור, ועוד.


בין המשיבים מוגרלים פרסים

בסמסטר א' תש"ף 100 סטודנטיות וסטודנטים מקרב המשיבים לסקר עלו בהגרלה וזכו בתווי שי.​​

תודתנו לאגודת הסטודנטים על תמיכתה העקבית בתכנון והרצת הסקר!

​​​לתוצאות סקרי שביעות רצות מהוראה קודמים

​​