​​​​​​​​​​​​​​​המהפיכה השקטה בהוראה

הקמת היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה מהווה קפיצת מדרגה במאמצי קידום ההוראה באוניברסיטה.

בהדרגה מתרחבים סוגי המאמצים, והיקפי הסטודנטים והסגל השותפים והמושפעים מכך.

בין המשיבים מוגרלים פרסים

בסמסטר א' תש"ף 100 סטודנטיות וסטודנטים מקרב המשיבים לסקר עלו בהגרלה וזכו בתווי שי.

חשיבות הסקר

ברור לנו שאתם, הסטודנטים, משיבים לסקר – אם אתם חשים שמרצים מתעניינים בו ושהוא משפיע!
אכן, מרצים מתעניינים בו - מדי סמסטר יש כ- 6000 כניסות של מרצים לדוחות הסקר!
לידיעתכם, הסקר הינו מקור מידע חיוני למקבלי החלטות לתכנון, שיבוץ ושיפור ההוראה.​
התוצאה - מגמת עליה עקבית בשיעור הזוכים להערכות טובות ומצוינות, וצמצום בנמוכות.

​​​​

​מהות הסקר 

הסקר משקף את הביטוי שבחרו סטודנטים לתת לעמדתם לגבי הקורס והמרצה. עמדתם זו משקפת את תחושתם לגבי אפקטיביות הלמידה שלהם בקורס, מטרת ההוראה. ככלל, דעתם של סטודנטים על לימודי התואר הראשון משפיעה על רצונם להמשיך ללימודי מחקר. אי שביעות רצון נובעת בעיקר מהיעדר הבסיס המצופה מהוראה - בהירות, רלוונטיות, סדר והוגנות. מנגד, שביעות רצון גבוהה מותנית במאפיינים נוספים של חוויית הלימוד - עניין, אתגר, ואכפתיות. יש להעריך את איכות ההוראה גם באמצעות - הערכת חומרי הלימוד והבחינות, צפייה בשיעורים, מאמצי המרצה לפיתוח ושיפור, ועוד.

הפעולות לקידום ההוראה (רשימה חלקית) כוללות:

​סיוע למתקבלים

 • הכו​ונה בייעוץ אישי – מיצוי פוטנציאל אישי וסיוע בבחירת מסלול מתאים.
 • פרויקט חונכות – העמקת והרחבת הפעילות (20 מחלקות).
 • מבדק עצמי – מאפשר לכל מתקבל לבחון את מצבו מבחינת רקע מתמטי (מאות התנסו בכך).
 • קורסי רענון והכנה – ממוקדים לחיזוק רקע מתמטי ממוקד למחלקות ספציפיות.
 • תכנית ההתחל"ה – כוללת שבועיים בקיץ + שיעורי עזר בסמסטר א', למחלקות בהן ניכר צורך לסיוע.


סיוע בלימודים

 • שיעורי עזר – הגברת תגבורים, עזרתונים, חניכה אקדמית (בקורסים קשים).
 • בדיקת תרגילים – העמקת הבדיקה, בפרט בקורסים מרובי נכשלים.
 • סדנאות דיקאן הסטודנטים – העשרה, כיצד ללמוד, כיצד להיבחן, כישורי חיים.


סיוע בבחינות

 • רוויזיה בנוהל בחינות – ליתר מחויבות הסגל; מעקב ובקרה; קשב לאגודה.
 • הגברת האחריותיות - סילבוס בזמן, ציונים בזמן, ושורה של כללים נוספים.

חדשנות בהוראה ולמידה

 • סגל פדגוגי חדש – מתגבש ופועל להעמקת הסיוע למרצים והכנסת חדשנות בהוראה.
 • חידוש סקר ההוראה – שאלון חדש, יותר ממוקד, ברור וקצר מקודמו.
 • טכנולוגיות הוראה – מוטמעות ומועשרות בסדנאות העשרה ובייעוץ לסגל.
 • למידה מקוונת – פיתוח שני קורסי MOOC חדשים, עם מאות נרשמים מאב"ג ומכל העולם!

שיפור השירות לסטודנט

 • מידע לסטודנט – הרחבת קיוסק המידע, כולל דוח התפלגות ציוני קורס.
 • מניעת נשירה – כלים חדשים להעמקת הקשב לצרכים והרחבת הסיוע והתמיכה.
 • סקר שירות לסטודנט – בוצע בכל הפקולטות במתכונת חדשה, החלה הפקת לקחים.

סיוע למרצים

 • לסגל חדש סדנאות והכשרות להוראה ולכניסה ברגל ימין לתפקידם.
 • ביחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה – סדנאות, סמינרים, אימון אישי, טכנולוגיות, סקרים, מדדים.


תודתנו לאגודת הסטודנטים על תמיכתה העקבית בתכנון והרצת הסקר!

​​​לתוצאות סקרי שביעות רצות מהוראה קודמים

​​