​​​​​​סקר שביעות רצון מההוראה לסמ' ב' יצא לדרך בתחילת חודש יוני, 2023


element5-digital-T9CXBZLUvic-unsplash.jpg

לצפיה בסרטון- מצעידים את ההוראה קדימה

ב 4.6.2023 יופץ סקר שביעות רצון מההוראה בקרב הסטודנטים.יות. הסקר משמעותי וחשוב משום שהוא מאפשר לנו המרצים.ות להקשיב לקולם.ן של הסטודנטים.יות ולהבין את החוויות והצרכים שלהם.ן, אלו דברים עשינו שקידמו את הסטודנטים.יות ומה מצריך חשיבה ושינוי.  

כדי לקבל תמונה מייצגת ומקיפה יותר של עמדות הסטודנטים.יות חשוב שמספר העונים.ות על הסקר בקורסים שלכם.ן יהיה כמה שיותר גדול. משוב הוא אחד הכלים החזקים ביותר ללמידה ושינוי. בואו נעשה מאמץ כדי שהמשוב שנקבל ישקף את מגוון הדעות בקורסים ויאפשר לנו להתמיד במה שראוי ולשנות את שנדרש כדי לקיים תהליך משמעותי של הוראה ולמידה. 

אנו מבקשים מכם.ן לעודד את הסטודנטים.יות לענות על הסקר. חשוב להדגיש בפניהם.ן את החשיבות שיש למילוי הסקר להבנה שלכם.ן המרצים והמרצות, את הצרכים שלהם.ן. ​

אנו ממליצים להקדיש מספר דקות בשיעור האחרון ולאפשר להם.ן לענות על הסקר במהלך השיעור. 

חשיבות הסקר

ברור לנו שאתם, הסטודנטים.ות, משיבים לסקר – אם אתם חשים שמרצים.ות מתעניינים בו ושהוא משפיע! 
אכן, מרצים.ות מתעניינים בו - מדי סמסטר יש כ- 6000 כניסות של מרצים.ות לדוחות הסקר! 
לידיעתכם, הסקר הינו מקור מידע חיוני למקבלי החלטות לתכנון, שיבוץ ושיפור ההוראה.​ 

התוצאה

מגמת עליה עקבית בשיעור הזוכים.ות להערכות טובות ומצוינות, וצמצום בנמוכות.

​מהות הסקר 

הסקר משקף את הביטוי שבחרו סטודנטים.ות לתת לעמדתם.ן לגבי הקורס והמרצה. עמדתם.ן זו משקפת את תחושתם לגבי אפקטיביות הלמידה שלהם.ן בקורס, מטרת ההוראה. ככלל, דעתם.ן של סטודנטים.ןת על לימודי התואר הראשון משפיעה על רצונם.ן להמשיך ללימודי מחקר. אי שביעות רצון נובעת בעיקר מהיעדר הבסיס המצופה מהוראה - בהירות, רלוונטיות, סדר והוגנות. מנגד, שביעות רצון גבוהה מותנית במאפיינים נוספים של חוויית הלימוד - עניין, אתגר, ואכפתיות. יש להעריך את איכות ההוראה גם באמצעות - הערכת חומרי הלימוד והבחינות, צפייה בשיעורים, מאמצי המרצה לפיתוח ושיפור, ועוד.


בין המשיבים מוגרלים פרסים

בסמסטר א' תשפ"ג יוגרלו 10 טאבלטים מבין המשיבים לסקר מרצים.ות במלואו.​​

מידע לסטודנטים.pdf
מידע למנהלים.pdf
מידע למרצים ומתרגלים.pdf​​

תודתנו לאגודת הסטודנטים על תמיכתה העקבית בתכנון והרצת הסקר!

​​​לתוצאות סקרי שביעות רצות מהוראה קודמים

​​