​​​school-2051712__340.jpg

מערך התרגול וההכנה העצמית במתמטיקה 
ניסיון העבר מלמד שסטודנטים המגיעים מוכנים לשנה א' ומרעננים את ידיעותיהם במתמטיקה ובפיזיקה טרם הלימודים, מצליחים יותר במהלך השנה. לפיכך במהלך חודש אוגוסט שלחה האוניברסיטה מערך תרגול במתמטיקה לכל המתקבלים החדשים למחלקות הפקולטה למדעי ההנדסה ולמחלקה למדעי המחשב. מדובר במערכת ניסיונית וראשונה מסוגה שפותחה על מנת לסייע למתקבלים החדשים להכין עצמם באופן המיטבי ללימודי התואר. המחלקה למתמטיקה קיבצה את הנושאים שמומלץ לחזור עליהם לפני תחילת הלימודים ויצרה מערך לתרגול ולהכנה עצמית בו ניתן לעשות שימוש בזמן הפנוי. המערך מאפשר למועמד להיחשף לנושאים הנלמדים בקורסי היסוד במתמטיקה, לזהות היכן יש פער שכדאי להשלימו ולתת אינדיקציה לגבי מידת המוכנות האישית של המועמד ללימוד קורסי היסוד במתמטיקה. בנוסף, המערך מציע פורום שאלות ותשובות בו ניתן להעלות שאלות במידה והדברים אינם ברורים. מורי המחלקה למתמטיקה שמחו להעניק מענה והסברים.

הרחבת תכנית קורסי ההכנה במתמטיקה וכישורי למידה אקדמית לסטודנטים חדשים טרם הלימודים בקיץ ובמהלך סמסטר א' - למעוניינים בכך למספר מחלקות הנדסה וטבע. ​