חזון​ היחידה

היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה פועלת לשיפור ההוראה, הגברת יעילותה ולקידום חדשנות פדגוגית במטרה להפוך את חווית הלימוד של הסטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב למשמעותית. היחידה פועלת בהכוונתה של ועדת היגוי בה חברים נציגי כל הפקולטות, המשנה לרקטור ויו"ר אגודת הסטודנטים. היחידה מציעה לחברי הסגל סדנאות הוראה בנושאים שונים, ייעוץ פדגוגי אישי, ליווי בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות הוראה חדשות ושיפור של שיטות ההוראה הקיימות. היחידה מנהלת גם את סקר שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה שתוצאותיו זמינות למרצי הקורסים, לראשי היחידות האקדמיות ולסטודנטים. היחידה פועלת כדי להרחיב ולהעשיר את הזדמנויות הלמידה לסטודנטים, וכן מטפחת את שיתוף הפעולה עימם באמצעות דיאלוג מתמשך עם נציגי הסטודנטים במחלקות השונות וחברי הנהלת אגודת הסטודנטים. 


Our​ ​vision


The mission of the Unit for the Advancement of Quality Teaching and Learning is to enhance and support te​aching excellence, effectiveness, and innovation that bring about a meaningful learning experience at BGU. The Unit operates under the guidance of a steering committee which includes the vice-rector and representatives from each faculty. Among the Unit's major activities are developing and​ organizing workshops on various aspects of teaching, providing individual consultation, improving teaching methods, implementing new technologies, enriching students' learning opportunities, and conducting the course evaluation survey. The results of the survey are made available to the individual faculty members, to the Head of the academic unit, and to the students. The Unit fosters a strong collaboration with the students by maintaining a continuous dialogue with student representatives of various departments, and by including the chair of BGU's student union as a member of the Unit's Steering Committee​