לוגו לחתימה סופי.jpg

יוזמות לשינוי הוראה - תשפ"ב

קול קורא תחרותי לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה

השימוש באמצעים דיגיטליים וטכנולוגיים חדשים הולך ומתרחב. אתגרי השנה החולפת יצרו גם הזדמנות וחברי.ות סגל רבים.ות התאימו את ההוראה לסביבה המקוונת כדי לשפר את תהליכי הלמידה. האוניברסיטה מבקשת לעודד ולתמוך בחברי.ות הסגל בשיפור וחידוש של תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות קול קורא זה למימון פתרונות פדגוגיים חדשניים.

אנו מעודדים הגשת הצעות בשלושת התחומים הבאים: 

​1. פיתוח חומרים להוראה וללמידה א-סינכרונית: לומדות, אנימציות, צילום חומרי לימוד   כהכנה לקורס, צילום
    הרצאות, תרגולים, מעבדות, פיתוח תרגולים בדיקים ועוד.
2. פיתוח שיטות להערכה חלופית של תהליכי הלימוד ובדיקת תוצרי הלמידה 
3. הטמעת שיטות הוראה חדשניות (PBL, TBL, כיתה הפוכה ועוד)

דוגמאות ליוזמות ופרויקטים שזכו במענק בשנת תש"פ ניתן לראות באתר היחידה.

תינתן עדיפות ליוזמות ושינויים שניתן יהיה לשמר בקורס גם בעתיד.

גובה מענק מקסימלי עד 10,000 ש"ח לקורס.

ההצעות הזוכות יקבלו מענק כספי לביצוען או מימון ההפקה ע"י גורם חיצוני.
כל פרויקט ילווה ע"י יועצ.ת היחידה שיסייעו בתכנון הפרויקט והטמעתו. 

בנוסף, חברי.ות סגל שישתתפו בפרויקט יתמודדו על פרס כספי בתחום 'חדשנות בהוראה' 
שתעניק היחידה.

חברי.ות סגל שמעוניינים לפתח חומרים א-סינכרוניים בהיקף מוגדל (מעל 50% מתכני הקורס עד היקף של קורס מקוון מלא) תהייה אפשרות למענק מורחב. במקרים אלה יש לפנות ליחידה לבירור מקדים בדוא"ל teaching-center@bgu.ac.il

התנהלות, התחייבות ואופן הגשה:

המחלקה האקדמית של המרצה תממן את הפעילות או רכישת האמצעים לבקשות שיאושרו. לאחר סיום הפעילות, היחידה לקידום איכות ההוראה והלמידה תבצע העברה תקציבית.

המרצים.ות שיזכו יתבקשו להעביר לסטודנטים.יות שאלון משוב דרך אתר הקורס במוודל פעמיים במהלך הסמסטר. (באמצע ובסוף הסמסטר).    

בסיום הסמסטר יש להגיש ליחידה דו"ח מסכם המתאר את השינוי שנעשה בקורס בעקבות הפרויקט, את חוות דעתכם.ן על השינוי וכן את משובי הסטודנטים.יות.

חברי.ות סגל שישתתפו בפרויקט יתמודדו על פרס כספי בתחום 'חדשנות בהוראה' שתעניק היחידה.

הגשת ההצעה תעשה על גבי הטופס המקוון, בבקשה להקפיד על מילוי השדות הנדרשים: יוזמות לקידום ההוראה 

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 31.8.2021 צוות היחידה יבחר את ההצעות שיזכו לתמיכה, בהתאם לרלוונטיות ולאילוצים תקציביים. עדכון בנוגע לזכייה / אי-זכייה בקבלת המענק ייעשה עד תחילת אוקטובר 2021.

לכל שאלה והתייעצות לגבי הגשת יוזמה אנא פנו ליחידה teaching-center@bgu.ac.il