​​​​​לוגו לחתימה סופי.jpg

יוזמות לשינוי הוראה - תשפ"ב

קול קורא תחרותי לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה

עם התפתחות הטכנולוגיה וחדירתן של גישות המעודדות למידה פעילה יותר, גובר השימוש באמצעים טכנולוגיים בכיתה ומחוצה לה. קול קורא זה מזמין את חברי.ות הסגל המעוניינים בתמיכה כספית של היחידה, להגיש הצעות לרכישת אמצעי הוראה מבוססי  טכנולוגיה. נציין כי למרבית האמצעים הדיגיטליים יש גרסה ללא תשלום המוגבלת במספר שאלות או במספר המשתתפים. במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשה לקבלת מימון המאפשר שימוש ללא ההגבלות הנ"ל.  


מצ"ב טופס, נא להקפיד על מילוי כל השדות הנדרשים >  אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיות 
 
ניתן לבחור מתוך הרשימה או להציע אמצעי הוראה דיגיטלי שאינו מופיע ברשימה ולצרף קישור לכלי/אמצעי.  
שימו לב: הוטמעו במודל כלים לניהול דיונים מקוונים (MENT.io) ולניהול שיח על גבי טקסט (Perusall) ווידאו (Annoto). כמו כן יוטמע כלי לניהול סקרים (Wooclap) ולכן לא יינתן מימון לכלים המשמשים למטרות אלו.

את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 31.8.2021 צוות היחידה יבחר את ההצעות שיזכו לתמיכה, בהתאם לרלוונטיות ולאילוצים תקציביים. עדכון בנוגע לזכייה / אי-זכייה בקבלת המענק ייעשה עד תחילת אוקטובר 2021.

לכל שאלה והתייעצות לגבי הגשת יוזמה אנא פנו ליחידה teaching-center@bgu.ac.il