JT_Header_July17.jpg

​ללמוד את העב​​​ר, להבין את ההווה ולהישיר מבט אל העתיד

​​​המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן היא מן המרכזים האקדמיים החשובים בעולם למחקר ולה​וראה בתחום ההגות והתרבות היהודית.

מטרת הלימודים במחלקה היא להפגיש את התלמידים עם יצירותיהם של פילוסופים, מקובלים ובעלי הלכה ומדרש, ולהעניק להם כלים לעיון בחיבורים החשובים שהיה להם חלק בעיצוב אורחות החיים היהודיים והמחשבה היהודית לדורותיהם, כגון: התלמוד והמדרש, ספר הזוהר וכתבי האר"י, כתבי הרמב"ם ור' יהודה הלוי, שפינוזה והמהר"ל מפראג, רמח"ל ור' נחמן מברסלב, משה מנדלסון וחיים יוסף ברנר, הרב קוק וישעיהו ליבוביץ.​
 ​
בין תחומי הלימוד במחלקה:

✅ אגדה והלכה

​✅ פילוסופיה יהודית בימי הביניים

✅ קבלה ותורת הסוד

​✅ מחשבה יהודית בעת החדשה


*התואר משמש פתח להמשך לימודים ומחקר אקדמי בתחום | ניתן לשלב את הלימודים במחלקה למחשבת ישראל עם לימודי תעודת הוראה. ​
הצג הכל
הסתר הכל