• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשפ"ב