• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשפ"ג
  • סטודנטים לתואר ראשון ושני ​מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
   • לייעוץ לתואר ראשון אפשר לפנות  לד"ר עתר​​​​ לבנה bajtd@bgu.ac.il​​
  • ​​

  • מערכת שעות לתואר ראשון - סמסטר א'​
  • שעהיום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
   8:00-10:00
   אגדות התלמוד הבבלי - ד"ר ישי גזונדהייט 126-1-293
   מי כתב את התנ"ך : תהליכי התהוות התורה - פרופ' ערן ויזל 121-1-1551
   מיומנויות מחקר במחשבת ישראל - ד"ר תרצה קלמן 126-2-362
   10:00-12:00
   ד"ר שלום צדיק - מבוא לפילוסופיה יהודית בימי-הביניים126-1-1051
   מהרמב"ם לשולחן ערוך - על חיבורי ההלכה הימי ביניים פרופ' רמי ריינר 126-1-313
   קיצור תולדות האנושות: קריאה בבראשית א-יא ד"ר אריאל סרי-לוי 121-1-173
   תלמוד למתחילים: מבואות וסוגיות שונות - ד"ר שמעון פוגל 126-1-3271
   תולדות הקבלה מראשיתה עד ימינו - פרופ' בועז הוס 126-1-1261
   12:00-14:00
    ד"ר ניחם רוס - מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית - מאות 19-17 126-1-1141
   שבתי צבי והתנועה השבתאית - פרופ' יונתן מאיר 126-1-363
   14:00-16:00
   מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: הספרות התנאית פרופ' רמי ריינר 126-1-1011
   הורים וילדים במקרא - ד"ר עתר לבנה 121-1-125
   "מי זאת הנשקפה כמו שחר?" - השירה המקראית פרופ' ערן ויזל 121-1-1351
   בין מוסר לדת במחשבה היהודית - ד"ר שום צדיק 126-1-133
   16:00-18:00
   "מרכבה אל השכינה הגולה": צפת במאה השש-עשרה ד"ר אסף תמרי 126-1-303
   הקבלה וגבולות החוק: מגמות אנטי-הלכתיות בתולדות הקבלה פרופ' עודד ישראלי 126-1-350
   הכישוף היהודי בעת העתיקה - פרופ' יובל הררי 126-1-360
   משה ולאו דווקא רבנו - פרופ' יובל הררי 126-1-327
   עיון במדרשים מודרניים: חידוש או פירוש - ד"ר ניחם רוס 126-1-142סיפורי נשים:אסתר ויהודית ד"ר עתר לבנה 121-1-163


  • ​​
 • מערכת שעות לתואר ראשון - סמסטר ב'​

 • שעהיום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
  8:00-10:00
  מי כתב את התנ"ך : תהליכי התהוות ספרי נביאים וכתובים - פרופ' ערן ויזל 121-1-2791
  סדנא בקריאת כתבי יד -ד"ר ענבל גור בן-יצחק 126-2-383 (קורס מ.א פתוח ל-ב.א)
  10:00-12:00
  ד"ר שלום צדיק - מבוא לפילוסופיה של ימי הביניים: קריאה בכתבי הרמב"ם 126-1-1771
  מודרנה והלכה - מפגשים פרופ' רמי ריינר 126-1-0343
  מגילות קומראן - ד"ר עתר לבנה 121-1-3081
  קריאה בספר הזוהר למתחילים - פרופ' עודד ישראלי 126-1-1271
  תלמוד למתחילים: סוגיות נבחרות מסדר מועד וסדר נשים - ד"ר ורד רזיאל קרצ'מר 126-1-3281
  12:00-14:00
  ד"ר ניחם רוס - מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית במאה העשרים 126-1-1651
  שבתאות ומינות במאה השמונה עשרה(סמינר ב.א) - פרופ' יונתן מאיר 126-1-373
  תאולוגיה, פרשנות ויצירה במדרשי האגדה הקלאסיים - פרופ' עדיאל קדרי 126-1-223
  14:00-16:00
  מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: האמוראים פרופ' רמי ריינר 126-1-1721
  בין יהודה לישראל:שתי ממלכות לעם אחד? ד"ר דניאל ויינשטוב 121-1-0223
  לספר את התנ"ך מחדש:פרקים נבחרים בספרות הבית השני 121-1-0059 ד"ר עתר לבנה
  יהדות אסלאם ומה שבינהם - ד"ר שלום צדיק 124-1-2011

  16:00-18:00
  פולמוסים יהודיים על טיבו של אלוהים - ד"ר ניחם רוס 126-1-68
  קבלה מעשית ומסורת הכישוף היהודית - פרופ' יובל הררי 126-1-0410
  כוחם של חכמים - כוח וסמכות בספרות חז"ל - פרופ' יובל הררי 126-1-0353
  מדרש בראשית רבה:היבטיים רעיוניים וספרותיים - פרופ' עדיאל קדרי 126-1-115רגשות אנושיים ואלוהים במקרא - ד"ר אריאל סרי-לוי 121-1-0213
  18:00-20:00
  החיים בעיני המקובלים: רעיונות יסוד בספר הזוהר - ד"ר עמרי שאשא 126-1-323
  נביאים ופוליטיקה - ד"ר דליה עמארה 121-1-233