• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשפ"א
    • סטודנטים לתואר ראשון ושני ​מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
      • יועץ לתואר ראשון: ד"ר יהודית וייס weissj@bgu.ac.il