• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תש"פ
    • סטודנטים לתואר ראשון ושני  מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
      • יועץ לתואר ראשון: פרופ' יובל הררי​ yharari@bgu.ac.il​