• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשפ"ד
  • סטודנטים לתואר ראשון ושני ​מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
   • לייעוץ לתואר ראשון אפשר לפנות  לד"ר עתר​​​​ לבנה bajtd@bgu.ac.il​​
  • ​​

  • מערכת שעות לתואר ראשון - סמסטר א'​
  • שעהיום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
   8:00-10:00
   פרופ' ערן ויזל, יופי, אהבה ותשוקה, או: איך קוראים במגילת שיר השירים 121-1-3021
   10.00-12.00
   פרופ' שלום צדיק מבוא לפילוסופיה של ימי הביניים א' 126-1-1051
   ד"ר אריאל סרי-לוי: מי כתב את התנ"ך? מבוא לספרות המקרא א' 121-1-1551
   פרופ' יובל הררי: קמעות, לחשים וספרי כשפים - המאגיה היהודית בעת העתיקה 126-1-360
   פרופ' בועז הוס: תולדות הקבלה מראשיתה עד ימינו (מבוא לקבלה א') 126-1-1261ד"ר דליה עמארה: חוק, משפט ונורמה במקרא ובעולם העתיק 126-1-0014
   ד"ר יהודית וייס: קבלה, מגדר ומיניות 126-1-0230
   ד"ר אלכסנדרה מנדלבום קופייב: הבעש"ט: הסטוריה, שבחים ודימויים 126-1-0155ד"ר יהודית וייס:נשמות, גלגולים, גן עדן וגיהנום בקבלה 126-1-3601ד"ר עתר לבנה: גוף ולבוש במקרא ובספרות היהודית הקדומה 126-1-0334

   12:00-14:00
   ד"ר עתר לבנה: סיפורי יוסף 126-1-0394
   ד"ר ניחם רוס: מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית א' מאות 17-19 126-1-1141
   פרופ' ערן ויזל וד"ר שירה סתיו הבוקר הראשון בגן עדן: למקומו של סיפור גן עדן בתרבות העברית לדורותיה 122-1-3171
   ד"ר דניאל ויינשטוב: שאול: אחרון השופטים וראשון המלכים 126-1-0024
   פרופ' בועז הוס: במעלות הסולם: הקבלה של ר' יהודה אשלג וממשיכיו 126-1-0204
   14:00-16:00
   פרופ' עדיאל קדרי: זמן מקום וטקסט מקודש במדרשי האגדה 126-1-0317
   פרופ' יונתן מאיר, הלל צייטלין והמיסטיקה היהודית בפולין 126-1-0244פרופ' רמי ריינר - מבוא למחשבת חז"ל וספרותם א' - התנאים 126-1-1011
   פרופ' יובל הררי: לחש, נחש וחלום - פרקטיקות לנבואה וניחוש 126-1-218פרופ' יובל הררי: 'ראיתי את ה'' - חזיונות ומסעות שמימיים 126-1-0364
   16:00-18:00
   ד"ר ניחם רוס: דת ואקזיסטנציאליזם בהגות היהודית 126-1-0481
   פרופ' שלום צדיק פילוסופיה נוצרית של ימי הביניים 126-1-0208
   ד"ר אריאל סרי-לוי: שקר ואמת בנבואה המקראית 126-1-0384  • ​​
 • מערכת שעות לתואר ראשון - סמסטר ב'​
​​
שעהיום א'יום ב'יום ג'יום ד'יום ה'
8:00-10:00
10:00-12:00
פרופ' שלום צדיק מבוא לפילוסופיה יהודית של ימה"ב ב': קריאה בכתבי הרמב"ם 126-1-1771
פרופ' יובל הררי: קבלה מעשית - מאגיה יהודית בעת החדשה 126-1-0410ד"ר יהודית וייס: מבוא לזוהר (מבוא לקבלה ב') 126-1-1271
ד"ר עתר לבנה: מסע בעקבות הנוסח המקורי של המקרא 121-1-1011
12:00-14:00
ד"ר עתר לבנה: אברהם במגדל בבל וסיפורים אחרים: קריאה בקדמוניות המקרא 126-1-0344
ד"ר ניחס רוס: מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית ב' - המאה העשרים 126-1-1651ד"ר יהודית וייס, הקבלה והעולם הנוצרי: שיג ושיח 126-1-0179
פרופ' בועז הוס: השתטחות על קברי צדיקים וגירושי דיבוקים: קריאה בכתבי האר"י 126-1-4041פרופ' יונתן מאיר: פרשת יעקב פראנק והתנועה הפראנקיסטית 126-1-0302
14:00-16:00
ד"ר ורד רזיאל קרצ'מר: מפתח של גשמים - סוגיות ממסכת תענית בתלמוד הבבלי 126-1-3281
פרופ' עדיאל קדרי: מיתוס וריטואל בספרות חז"ל 126-1-0299
פרופ' יובל הררי: שטן, לילית ושדים אחרים - יסודות הדמונולוגיה היהודית 126-1-0267פרופ' רמי ריינר - מבוא למחשבת חזל וספרותם ב' - ספרות האמוראים126-1-1721
פרופ' יונתן מאיר: קריאה בספר סיפורי מעשיות לר' נחמן מברסלב 126-1-0145
פרופ' יובל הררי: עלילות משה – סיפור וזהות בתרבות היהודית 126-1-327

16:00-18:00
ד"ר ניחם רוס: יהדות כתרבות: אחד העם והוגי דור התחייה 126-1-114
פרופ' ערן ויזל, לא רק כתבי קודש: התנ"ך בגישה ספרותית 126-1-354
ד"ר אריאל סרי-לוי: התורה בגישה מחקרית: קריאה בספר במדבר (מבוא לספרות המקרא ב') 121-1-0204
פרופ' שלום צדיק - שאלה הקונברסוס - זהותם של צאצאי היהודים שהמירו לנצרות בספרד בעיני עצמם, ובעיני היהודים והנוצרים 126-1-0374
18:00-20:00
פרופ' רמי ריינר - הרב עובדיה יוסף והרב משה פיינשטיין: אנשי הלכה בפעולה 126-1-0307