• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תש"פ
  • סטודנטים לתואר ראשון ושני  מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
   • יועץ לתואר ראשון: פרופ' יובל הררי​ yharari@bgu.ac.il​
  • ​​​

    תוכן ערכת המסמכים

   ה- Web Part מסוג 'תוכן של ערכת המסמכים' יציג את תוכן ערכת המסמכים בדף הפתיחה שלך.

   ​​