• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשפ"א

 

 

קורסים הפתוחים לתלמידים מחוץ למחלקה:

א, 14-16, ד"ר שלום צדיק - מבוא לפילוסופיה של ימי הביניים: קריאה בכתבי הרמב"ם (ש) 126-1-1771

ב, 12-14, ד"ר ניחם רוס - מבוא לפילוסופיה יהודית מודרנית במאה העשרים (ש) 126-1-1651

ב, 14-16, פרופ' יובל הררי - נסים וכשפים בספרות חז"ל: חכמים, נשים ומינים 126-1-0511

ב, 16-18, ד"ר ניחם רוס - אקסיסטנציאליזם יהודי: מר' נחמן מברסלב ועד פרנץ קפקא (ש) 126-1-0481

ג, 8-10, פרופ' עודד ישראלי - נביאים ולא מהתנ"ך: נביאים, חוזים והוזים בתולדות ישראל (ש) 126-1-166

ג, 10-12 פרופ' עדיאל קדרי - מדרשי האגדה המאוחרים: עיונים  בסדר אליהו רבה (ש) 126-1-0125

ג, 14-16, פרופ' בועז  הוס - הקבלה של הרב יהודה אשלג וממשיכיו (ש) 126-1-0204

ג, 16-18, פרופ' רמי ריינר-מבוא למחשבת חז"ל וספרותה: האמוראים (ש) 126-1-1721

ד, 8-10, פרופ' מיכל בר-אשר סיגל - מדרשי התנאים: תפקידם ותולדותיהם (ש) 126-1-0164

ד, 10-12, ד"ר יהודית וייס - קריאה בספר הזוהר למתחילים (ש) 126-1-1271

ד, 14-16, פרופ' עדיאל קדרי - הלכה ופילוסופיה ב'הלכות תשובה' לרמב"ם (ש) 126-1-1361

ד, 16-18, פרופ' רמי ריינר - האחר בספרות ההלכה (ש) 126-1-0297

ה, 8-10, ד"ר יהודית וייס: הקבלה הנוצרית ברנסנס (ש) 126-1-0179

ה, 10-12, פרופ' אורי ארליך, תלמוד למתחילים: סוגיות נבחרות מסדר מועד וסדר נשים (ש) 126-1-3281