✔ מלגות למשתלמי בתר-דוקטור ע"ש קרייטמן במדעי הרוח לשנה האקדמית תש"פ 
המועד האחרון להגשת טפסי ההרשמה והמועמדות למחלקה:  2 ינואר 2019

✔ מלגות בתר-דוקטור ע"ש קרייטמן לשנה"ל תש"פ על בסיס מצ'ינג (הקבלה) מהמנחה
המועד האחרון להגשת טפסי ההרשמה והמועמדות למחלקה: 2 ינואר 2019

מועמדים ממדעי הבריאות יגישו למזכירות תלמידי מחקר בפקולטה

✔  מלגת בתר-דוקטור ממשיך /קצרת מועד לסמסטר ב' תשע"ט
תאריך אחרון להגשת הבקשות על ידי המועמד למחלקה: 2 ינואר 2019. 

מועמדים ממדעי הבריאות יגישו למזכירות תלמידי מחקר בפקולטה

 

מלגות/פרסי לימודים לבתר דוקטור בישראל

שם המלגה
  
אוכלוסיית יעד
  
תאריך הגשה
  
➕ מענק קרן פזי תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, מתמטיקה או מקצועות ההנדסה15/08/2019
➕ הקרן הלאומית למדע - מלגות פוסט דוק' במדעי החברהמשתלמי בתר-דוקטור במדעי החברה, שטרם חלפו שנתיים מאז הגישו את הדוקטורט04/07/2019
➕ מלגות משרד המדע ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורטמשתלמים לפוסט-דוקטורט בעלי תכנית מחקר הכוללת היתכנות יישומית בתחום מדעי החברה והרוח הדיגיטליים.01/07/2019
➕ מלגות משרד המדע ע"ש יצחק נבון לתלמידות המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית תלמידות לתואר שלישי ומשתלמות לפוסט-דוקטורט בתחומי המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה 27/06/2019
Minerva Fellowship דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים המעוניינים בשת"פ מדעי עם חוקרים מגרמניה26/06/2019
➕ מלגות אקדמיה-מגזר עסקי ע"ש גולדה מאיר לקידום נשים במדע בעלות תכנית מחקר מאושרת על ידי מנחה מהאקדמיה ומנחה מהמגזר העסקי25/06/2019
➕ מלגת משרד המדע ע"ש אילן רמוןחוקרים שתכנית המחקר שלהם כוללת מחקר בעל היתכנות ישומית, פוטנציאל כלכלי ו/או המלצות לקידום מדיניות, באחד מתחומי החלל11/06/2019
➕ The French Embassy in Israel is looking for PhD students or post-docsדוק' או בתר-דוק' צרפתיים עד גיל 29, בתחום המדעים המדויקים, שמעוניינים לבצע מחקר במעבדה ישראלית, בהנחיית חוקר ישראלי10/05/2019
➕ מלגות בתר-דוקטורט בנושאי מיםמתעניינים בהשתלמות בתר-דוקטורט בנושאי מים בהנחיית סגל אקדמי בכיר באב"ג. המלגות תקפות רק למועמדים שלא היו בעבר ואינם כיום סטודנטים של אב"ג.01/05/2019
➕ מינרבה - תכנית פוסט-דוקטורט בצדק מעברימחקרים בנושא זכויות אדם28/04/2019
➕ פרס בתחום המחקר בחומרים פסיכדליים - עמותת מרפאתלמידי מחקר וחוקרים צעירים בתחום מחקר בחומרים פסיכדליים26/04/2019
➕ קול קורא להשתלמות בתר-דוקטור במרכז לחקר המרת דתמשתלמי בתר-דוק מתחומי מדעי הרוח והחברה04/04/2019
➕ The Dan David Prize awards scholarship, 2019העוסקים במחקר בתחומים הבאים: MACRO HISTORY, DEFENDING DEMOCRACY, COMBATTING CLIMATE CHANGE10/03/2019
➕ פרס לחוקר צעיר על מאמר מצטיין בתחום הקרדיוווסקולרי - EPCA 2019מחבר ראשי של מאמר בתחום הקרדיווסקולרי, שגילו עד 3501/03/2019
➕ Weizmann Postdoctoral Programs for Advancing Women in Science – Presentation event חוקרות בתחומי המדעים המדויקים המתכננות יציאה להשתלמות בתר-דוקטור בחו"ל14/02/2019
➕ מלגת השתתפות בקורס קיץ בתחום הביומטריה באיטליהתלמידי מחקר העוסקים בתחום הביומטריה05/02/2019
➕ מלגת השתלמות בתר-דוקטור של חוקרים זרים מצטיינים בישראל, תש"פבתר-דוקטורנטים מחו"ל שמבצעים את השתלמותם באב"ג03/02/2019
➕ מלגות קרן ענבר לשנת תשע”ט / 2019תחום חקר הטרור ודרכי ההתמודדות מולו31/01/2019
➕ מלגת צוקרמן להשתלמות בתר-דוקטור של חוקרים זרים ממקצועות ה-STEM בישראלחוקרים מארה"ב וקנדה ממקצועות ה-STEM27/01/2019
➕ BARD Program Announcement 2019העוסקים במחקר ופיתוח בתחום החקלאות15/01/2019
➕ מענק נסיעה ע"ש דניאל טרנברגמענק נסיעה לביצוע מחקר בבריטניה, בתחומים ביו-רפואיים15/01/2019
➕ תכנית ממשק - יישום מדע בממשלבתר-דוקטורנטים ודוקטורנטים בשנת הלימודים האחרונה31/12/2018
➕ תכנית עמיתי מרטין בובר 2019-2020בתר-דוקטורנטים בכל תחומי מדעי הרוח והחברה11/11/2018
➕ מענקי נסיעה לחו"ל ע"ש אהרן ואפרים קצירמענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר, בתחומי מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה01/11/2018
➕ קול קורא: תכנית מלגות ות"ת לבתר דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו מחזור ח', תש"פאזרח סין או הודו, ללא אזרחות ישראלית, שעתיד להתחיל את השתלמות הבתר-דוקטור בארץ לאחר מועד פרסום קול קורא זה24/10/2018
➕ pרס לחוקר צעיר על מאמר מצטיין במדעי המוח מטעם ERA-Net NEURON IIמדען צעיר, שפירסם מאמר בתחום מדעי המוח, במהלך 2017 ככותב ראשון בעיתון מדעי יוקרתי 01/10/2018
➕ מפגש לינדאו עם חתני פרס נובל, 2019עד גיל 35, בתחום הפיסיקה13/09/2018
➕ פרס לחוקרים צעירים מתחום התעופהחוקרים צעירים בתחום התעופה05/09/2018
➕ כנס HOPE מס' 10, שיתקיים בטוקיוהעוסקים בתחומים: פיסיקה, כימיה ופיזיולוגיה/רפואה.02/09/2018
➕ מלגות משרד המדע ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה יוצאי אתיופיה הלומדים לתואר שני מחקרי, דוקטורט ופוסט-דוקטורט בכל התחומים19/08/2018
➕ תכנית מלגות פרת לשנת הלימודים תשע"טמי שעוסק בעבודה התנדבותית ובתרומה לקהילה. תינתן עדיפות לדוקטורנטים - הקול הקורא לתשע"ט בוטל. אין להגיש מועמדות01/08/2018
➕ כנס מדענים צעירים (GYSS) בסינגפור מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, רפואה, הנדסה, מדעי המחשב ומתמטיקה; עד גיל 35, שטרם השתתפו בכנסי GYSS24/06/2018
➕ מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים, לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת אזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים מכל התחומים, בעלי תכנית מחקר הכוללת מחקר מדעי בעל היתכנות יישומית ופוטנציאל כלכלי03/06/2018
➕ מלגות ע"ש איינשטיין לדמוקרטיה עולמית וצדק עולמי26/03/2018
EuroScience Open Forum Award.30/01/2018
➕ The Branco Weiss Fellowship משתלמי בתר דוקטור מכל התחומים ובכל העולפ15/01/2018
➕ The 12th World Congress on Controversies in Neurology (CONy)מחקר בתחומי הנוירולוגיה06/01/2018
➕ פרס נשיא המדינה וראש הממשלה עבודות או יצירות המנציחות שמעון פרס ז"ל או את לוי אשכול ז"ל01/01/2018
➕ Sieratzki UK-Israel Prize for Advances in Neuroscience בתחום מדעי המוח למסיימי דוקטורט15/10/2017
➕ מלגות בתר-דוקטורט של קרן פולברייט לחוקרים אמריקנים מצטיינים באוניברסיטה ישראלית משתלמי בתר-דוקטור אמריקאים המבצעים את השתלמותם בארץ, מכל תחומי הידע למעט תחומים המושתתים על קשר קליני עם חולים או מטופלים01/08/2017
➕ מלגת ISF לפוסט דוקטורנטים במדעי החברהכל תחומי מדעי החברה26/07/2017
➕ בית ספר למדענים צעירים (סדנה)העוסקים במחקר בנושא: מקורות אנרגיה והספק אלקטרוכימיים (סוללות סופר קבלים ורכיבים לתאי דלק)30/06/2017
➕ מלגת JDRF לבתר דוקטורנטיםמחקר בנושא של Type 1 diabetes28/06/2017
➕ AXA Research Fund, Post-Doctoral Fellowships - Campaign 2017Academic projects contributing to improve the ability of the Society to better manage global risks22/05/2017
➕ מלגת עלה, תשע"חמחקר בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית 07/05/2017
➕ מלגות להחזרת מדענים לישראל למשתלמים לפוסט-דוקטורט ע"ש יצחק שמיר לשנת 2017בתר-דוקטורטים בכל תחומי המדעים, השוהים בחו"ל לפחות 12 חודשים בזמן הגשת הבקשה, ומעוניינים לחזור להשתלמות בתר-דוקטור בארץ12/02/2017
➕ מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסימחקרים בתחומי המדע היישומי וההנדסי, כולל רובוטיקה25/12/2016
➕ מענק לפוסט-דוקטורנטים מטעם תכנית המחקר במחלת האלצהיימר של קרן BrightFocusמחקרים בתחום מחלת האלצהיימר13/10/2016
➕ Science & SciLifeLab Prize for Young ScientistsCategories: Cell and Molecular Biology | Ecology and Environment | 01/08/2016
➕ מלגות אונסקו-לוריאל לשנת 2016-2017למדעניות ישראליות מבטיחות, בעלות הישגים חדשניים וישומיים במדעי החיים10/06/2016
➕ מלגת האוניברסיטה העברית לבתר דוקטור למחקר רב תרבותיהעוסקים במחקר רב תרבותי05/05/2016
➕ תוכנית לאומית לפרסי מחקר בתר-דוקטוריאליים לקידום נשים במדע, מכון וייצמןנשים בתחומי מדעי הטבע וההנדסה01/05/2016
➕ 22nd Foreigners' Fellowships Programme 2016-2017FOR HUMANITIES, ARTS, SOCIAL SCIENCES AND ΕCONOMICS ΙΝ GREECE   26/02/2016
➕ Interdisciplinary Post-Doctoral Fellowships Program “Human Rights under Pressure"The research plan must deal with the current challenges confronting human rights, relevant to the HR-UP research program21/02/2016
➕ מלגות לתלמידי מחקר - משרד הקליטהעולים חדשים ותושבים חוזרים, עד גיל 37, שהתקבלו ללימודי דוקטורט או להשתלמות בתר-דוקטור באוניברסיטה
➕ מלגות הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהולסטודנטים שמחקרם עוסק בנושאים רלוונטיים לרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול