להלן קול קורא למלגות בתר-דוקטור ע"ש קרייטמן לשנה"ל תש"פ

אוכלוסיית יעד וקריטריונים להגשה:

 • רשאים להגיש בקשה למלגה מועמדים שסיימו את הדוקטורט בחמש שנים האחרונות או שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר זה.  

 • השתלמות זו לא תתבצע  במחלקה או עם המנחה של התואר השלישי. 

 • המועמד/ת לא השתלם באוניברסיטה בחודשים הקודמים למאי 18.

 • המלגאי לא יוכל להתחיל את ההשתלמות לפני שיגיש את התזה לשיפוט.

 

גובה המלגה:

 • מוצעות מסגרות תמיכה בהתאם ליכולת התקציבית של המנחה, המותנות באישור המנחה ובמימון משותף ושווה על ידי בי''ס קרייטמן והמנחה המארח:

 • החל מ- 61,704 ₪ לשנה (10 מנות מלגה בחודש:5 קרייטמן + 5 מנחה) 
  ועד  80,215 ₪ לשנה (13 מנות מלגה חודש:6.5 קרייטמן +6.5 מנחה)

 • המנחה יכול להוסיף תמיכה מעבר למחויבות הבסיסית למלגה תוך שמירה על כללי המלגות.

הרכב תיק מועמד:

קובץ PDF אחד המכיל את הבאים:

 • טופס מלגה מלא: יוגש למחלקה/למנחה המיועד, להמשך טיפול.

 • שלוש המלצות: אחת ההמלצות מהמנחה לדוקטורט ושתיים נוספות מחברי סגל בכיר באוניברסיטה. ההמלצות תשלחנה ישירות למזכירות המחלקה או הפקולטה המארחת.

 • קובץ אקסל של ריכוז מועמדים:  ימולא ע"י המועמד, ויועבר למזכירות המחלקה המארחת כקובץ נפרד מטופס הבקשה.

   

תאריך הגשה:

תאריך הגשה מועמדות על ידי המועמד למחלקה/למנחה המארח:2.01.2019

בפקולטה למדעי הבריאות– המלגות יוגשו למזכירות מוסמכים בפקולטה - לגב' אנה יאנסון

 Application form - Kreitman Podt Doctoral scholarship October 2019.docx

Regulation for kreitman post doc October 2019.docx

טופס לריכוז נתונים.xlsx

צק ליסט למלגת בתר דוקטור.doc