מלגת בתר-דוקטור ממשיך /קצרת מועד לסמסטר ב'  תשע"ט על בסיס מצ'ינג מהחוקר

 

להלן קול קורא למלגת בתר-דוקטור ממשיך /קצרת מועד עם מנחה הדוקטורט ועל בסיס מצ'ינג של המנחה.

המלגה מיועדת לדוקטורנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אשר הגישו או יגישו את התיזה לשיפוט לבית ספר קרייטמן, במהלך תשע''ח  ועד 4.5 שנים מיום הקבלה ללימודים ואשר מעוניינים להישאר מספר חודשים  כדי לפרסם את ממצאי המחקר שלהם.

  • המלגה מותנית בהגשת התיזה לשיפוט תוך 4.5 שנים מיום הקבלה ללימודי התואר השלישי.

  • המלגה מוגבלת למספר חודשים בודדים בלבד בשנת תשע"ט בהתאם להודעת הזכיה שתשלח לכל זוכה. המלגה לא תמשיך מעבר למועד שיפורט, או לשנה שנייה.

  • לא ניתן לקבל המלגה לתקופה הקצרה מ-4 חודשים (בהתאם לכללי המלגות).

  •   

תאריך אחרון להגשת הבקשות על ידי המועמד למזכירות המחלקה 2 ינואר 2019.
בפקולטה למדעי הבריאות– המלגות יוגשו למזכירות מוסמכים בפקולטה - לגב' אנה יאנסון

 

אופן הגשת הבקשה:

  1. טופס מועמדות על כל סעיפיו כולל צ'ק ליסט

  2. טופס ריכוז נתונים – טופס אקסל – ישלח כקובץ ע"י המועמד ישירות למזכירות המחלקה.

  3. המחלקה תגיש את מועמדיה לפקולטה. הפקולטה תדרג את המועמדים והם יוגשו באמצעותה לבי"ס קרייטמן.

  4. בחירת הזוכים תתבצע ע"י ועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית