תכנית למלגות לבתר דוקטורט במדעי הרוח לשנת תש"פ 

  1. מטרת התכנית הינה לאפשר התמחות בתר דוקטור למי שתאריך הזכאות לתואר דוקטור במדעי הרוח הינו במהלך חמש השנים האחרונות.  המלגה תחל ב 1 באוקטובר 2019 ולכן התאריך  הקובע לחישוב 5 השנים הוא 1 באוקטובר 2014.

  2. יכולים להגיש גם מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לדוקטורט. אם יזכו - המלגה תחל רק לאחר שסיימו את המחויבויות האקדמיות שלהם לתואר שלישי ולאחר שהגישו את התיזה לשיפוט.

  3. מועמדות למלגה פתוחה בפני בעל תואר שלישי שסיים לימודיו באוניברסיטת בן גוריון בנגב או בכל אוניברסיטה אחרת ובפרט שהמחקר לא יתבצע עם המנחה של עבודת הדוקטורט.

  4. המועמדות למלגה מחייבת מציאת מנחה מארח.

  5. המלגה הינה לתקופה של שנה עם אפשרות להארכה לשנה נוספת. בקשה להארכת המלגה תכלול דו"ח התקדמות של השנה הראשונה, המלצת המנחה והמלצת הפקולטה. הבקשות תובאנה לאישור בפני  ועדת תלמידי המחקר בבי''ס קרייטמן או מי מטעמה.

  6. אישור המלגה לשנה השנייה מותנה באישור סופי של התואר השלישי.

  7. המלגה הינה בגובה 12 מנות בחודש (514.2 ₪ למנה)  - בסך 6,170 ₪ בחודש ותמומן במלואה על ידי בי''ס קרייטמן.

 

הזכייה במלגה הינה על בסיס תחרותי

הזוכים יקבלו מלגה בגובה  74,044 ₪ לשנה, במימון בי''ס קרייטמן

 

המלגה ניתנת להארכה לשנה נוספת לאחר הגשת דוח התקדמות לבי''ס קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים מאושר ע"י המנחה. האשור לשנה השניה מותנה באישור הפקולטה וועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית.

סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שיזכו במלגה יוכלו לקבלה רק לאחר שיסיימו את המחויבויות האקדמיות שלהם לתואר שלישי, כולל הגשת התזה לשיפוט.

המועמדות תוגש למזכירות המחלקה של המנחה המיועד באמצעות דוא"ל.

המועמדים יוגשו לוועדה הפקולטית במדעי הרוח והחברה.

הוועדה הפקולטית תחליט על הזוכים ותיידע את בי''ס קרייטמן.

  

המועד האחרון להגשת טפסי ההרשמה והמועמדות למחלקה:  2 ינואר 2019

תשובות תינתנה במהלך חודש מרץ 2019

 

 

הנחיות להגשה :

 

הבקשה תוגש כקובץ יחיד סרוק  (PDF)הסדר הבא:

  1. טופס מלגה

  2. במידה וקיים אישור הגשת העבודה לשיפוט/אישור על קבלת התואר יש לצרף. המלגאי לא יוכל להתחיל את ההשתלמות לפני שיגיש את התזה.

טופס מועמדות למלגה בתר דוקטור רוח תשפ.docx

בתר דוקטור רוח צ'ק ליסט.docx

טופס לריכוז נתונים.xlsx

תקנון מלגאי בתר דוקטור רוח תשפ.docx