​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תש"פ​

  • סטודנטים לתואר ראשון ושני  מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
  • יועצת ללימודי תואר שני: פרופ' מיכל בר אשר-סיגל bsmichal@bgu.ac.il​​​