​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת שעות - שנה"ל תשפ​"ד

 • סטודנטים לתואר ראשון ושני  מתבקשים לקבל יעוץ לפני הרשמה לקורסים השונים.
 • יועץ​ ללימודי תואר שני: ד"ר יהודית וייס weissj@bgu.ac.il

   • מערכת שעות לתואר ש​ני - סמסטר א
   • שעהיום ג'יום ד'
    8:00-10:00
    ד"ר עתר לבנה: נשים במקרא ובפרשנות היהודית הקדומה 121-2-252
    מיכל בר-אשר סיגל - מיומנויות מחקר 126-2-362
    10:00-12:00
    פרופ' עדיאל קדרי: בין שמים וארץ - דמותו של אליהו הנביא בספרות חז"ל 126-2-0291
    12:00-14:00
    סמינר מחלקתי / ישיבת מחלקה
    14:00-16:00
    פרופ' יונתן מאיר: מגמות בחקר החסידות 126-2-0441
    ד"ר אריאל סרי-לוי: מה קרה בסיני? מסורות ההתגלות בתורה 121-2-0144
    16:00-18:00
    ד"ר יהודית וייס, "שכינה": מימדים מגדריים של הספירות בהקשרם התרבותי וההיסטורי 126-2-274 (הקורס נלמד באופן מקוון)
    פרופ' בועז הוס: מיסטיקה, מיסטיקה יהודית, מיסטיקה משווה: היבטים תיאורטיים וביקורתיים 126.2.0461
    פרופ' ערן ויזל, שאלות יסוד במחקר המקרא בראי המסורת ובראי הביקורת 121-2-0222
    18:00-20:00
    פרופ' מיכל בר-אשר סיגל: דתות אחיות: יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה 126-2-0233 (הקורס נלמד באופן מקוון)
    פרופ' שלום צדיק - קריאה באור השם לרבי חסדאי קרשקש 126-2-158
    ד"ר דניאל ויינשטוב - ספר יהושע: חיבורו, עריכתו ורקעו ההיסטורי 121-2-0134​


מערכת שעות לתואר שני - סמסטר ב'

שעהיום ג'יום ד'
8:00-10:00
ד"ר עתר לבנה: נשים במקרא ובפרשנות היהודית הקדומה 121-2-262
10:00-12:00
פרופ' עדיאל קדרי: בין שמים וארץ - דמותו של אליהו הנביא בספרות חז"ל 126-2-0301
12:00-14:00
סמינר מחלקתי
14:00-16:00
ד"ר אריאל סרי-לוי: הכעס האלוהי במקרא 121-2-0154
פרופ' יונתן מאיר: אוריינטליזם ומדעי היהדות 126-2-275
16:00-18:00
ד"ר יהודית וייס, "שכינה": מימדים מגדריים של הספירות בהקשרם התרבותי וההיסטורי 126-2-284 (הקורס נלמד באופן מקוון)
פרופ' בועז הוס: מיסטיקה, מיסטיקה יהודית, מיסטיקה משווה: היבטים תיאורטיים וביקורתיים 126.2.0471
פרופ' ערן ויזל, שאלות יסוד במחקר המקרא בראי המסורת ובראי הביקורת 121-2-232
18:00-20:00
פרופ' מיכל בר-אשר סיגל (מקוון): דתות אחיות: יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה 126-2-0243
ד"ר דליה עמארה: הנביא הושע - אנרכיסט, ראקציונר ופמיניסט 121-2-0156 (הקורס נלמד באופו מקוון)
פרופ' שלום צדיק - קריאה באור השם לרבי חסדאי קרשקש 126-2-168