​​​​​​​​​

המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין - גורן
רשימת סמינרים מחלקתיים – סמסטר א' תש"פ
ימי ד' בשעה 12:10-13:45 חדר 538 בנין 72

6.11.19

ד"ר אורן רומן

עמי​ת פוסט-דוקטורט, המחלקה לספרויות זרות, אוניברסיטת בן גוריון

תורה שבעל-פה: סיפורי המקרא בלשון הדיבור של יהודי אשכנז

 

27.11.19

פרופ' גדליה​ סטרומזה

ליידי מרגרט הול, אוקספורד; החוג למדע הדתות, האוניברסיטה העברית (אמריטוס)

על מדע הדתות וחקר היהדות במאה ה-19 

 

11.12.19

ד"ר דברה קפלן

המחלקה לתו​לדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת בר-אילן

שכנים במרחבים משותפים: יהודים ונוצרים באירופה בעת החדשה המוקדמת 

 

1.1.20

פרופ' מיכל בר-אשר סיגל

​המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון

כשכופר נכנס לבית המדרש: סיפורי מינים בתלמוד הבבלי​