​​​​

המחלקה למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין - גורן
רשימת סמינרים מחלקתיים – סמסטר א' תשע"ט​
ימי ד' בשעה 12:10-13:45 חדר 538 בנין 72

​6.3.19

ד"ר נדב ברמן; המרכז ללימודי יהדות והחוג לפילוסופיה, אוניברסיטת ייל

בנושא: הוליזם פרגמטי בתפיסת תכליות ההלכה במשנת אליעזר ברקוביץ

 

1.5.19        

ד"ר יוסי ישראלי; מרכז מנדל סכוליון, האוניברסיטה העברית בירושלים

בנושא: מי צריך דוגמה יהודית? ספרות העיקרים ובעיית האנוסים – לקראת מודל חדש

 

15.5.19      

ד"ר אילאיל באום; מכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, אוניברסיטת תל-אביב 

בנושא: העברת ידע פילוסופי ורפואי בקרב יהודי כתר אראגון בערבית, אראגונזית וקטלאנית בשלהי ימי הביניים

 

12.6.19      

ד"ר אביגיל מנקין-במברגר; עמיתת בובר, האוניברסיטה העברית בירושלים

בנושא: "דתישתקון פומה דכל כתבי סיפרי": על מכשפים וסופרים יהודים בשלהי העת העתיקה